Okno Exit pop-up

MENU
Okno Exit pop-up pojawia się w przypadku, gdy klient chce opuścić stronę Twojego sklepu. Wówczas pojawi się możliwość pozostawienia swojego adresu e-mail i/lub numeru telefonu, abyś mógł łatwo skontaktować się z nowym klientem. 
Konfiguracja okna Exit pop-up

1. Przejdź do menu Wygląd i treść > Okna Pop-Up > Okno Exit pop-up.


2. Włącz opcję wyświetlania okna, a następnie skonfiguruj odpowiednie opcje i dodaj treść. 

  • Pokaż okno - Włącz lub wyłącz pokazywanie okna dont go.
  • Wybierz - Określ, czy klienci mają pozostawiać adres e-mail i numer telefonu, tylko adres e-mail czy tylko numer telefonu.
  • Ilość dni - Ustaw, po ilu dniach okno dont-go ma się wyświetlić ponownie. Jeżeli ustawisz wartość 30, okno dont goj pojawi się po 30 dniach od ostatniego zamknięcia przez klienta lub w momencie, gdy klient wyczyści ciasteczka w swojej przeglądarce. 
  • Dodaj obrazek - Możesz wstawić dodatkową grafikę, która będzie wyświetlała się obok treści okna. Na urządzeniach mobilnych grafika wyświetli się ponad treścią. 
  • Pole Usuń - Pozwala na usunięcie grafiki i pozostawienie jedynie tekstu. Jeżeli chcesz skasować grafikę, zaznacz to pole i kliknij Zapisz.
  • Treść okna - Umożliwia tworzenie treści komunikatu wewnątrz okna. Za pomocą dostępnych narzędzi możesz formatować tekst w dowolny sposób, a za pomoać zakładek z flagami państw, możesz dodawać treść tego komunikatu w różnych językach, o ile są one włączone w Twoim sklepie. 


3. Kliknij Zapisz, aby zakończyć edycję. 

UWAGA!

Za pomocą opcji Okna Pop-up możesz też edytować okno Newsletter oraz 18+. Każde okno należy zapisywać oddzielnie. Jeżeli edytowałeś okno Exit pop-up, kliknij Zapisz, zanim przejdziesz do edycji Newslettera lub 18+.


Od teraz okno Exit pop-up pojawi się, gdy klient będzie chciał opuścić stronę sklepu, kierując kursor myszki poza obszar wyświetlania strony w przeglądarce, na przykład gdy przejdzie do paska adresu. 

Jeżeli klient pozostawi swój adres e-mail i/lub telefon, otrzymasz je w e-mailu wysłanym na adres, który podasz w konfiguracji sklepu w menu Konfiguracja > Ustawienia podstawowe > E-mail.

Treść otrzymywanych e-maili możesz edytować w menu Wygląd i treść > Szablony e-mailMożes również przejść do edycji tego szablonu e-mail za pomocą linka Edytuj Exit pop-up
Zobacz również