PC-market

MENU
Ten moduł umożliwia integrację z programem PC Market, PC-Market służy do zarządzania sklepem, magazynem, dostawami. Pozwala na kontrolę sprzedaży i stanu rozliczeń. Ponad 50 różnych raportów umożliwia szczegółową analizę stanu sklepu. PC-Market obsługuje wszystkie urządzenia niezbędne do codziennej pracy sklepu.


Integracja PC-market ze sklepem
Aby integracja z programem PC market mogła działać w Twoim sklepie, musisz najpierw włączyć moduł PC-market w menu Obsługa zamówień. W tym celu
1. Przejdź do menu Konfiguracja >Sprzedaż >Obsługa zamówień i włącz moduł PC-market program dla sklepu.


2. W kolejnym oknie kliknij w Zainstaluj moduł i zmień opcję Włącz moduł PC-market na Tak i kliknij Aktualizuj.


3. Do poprawnej integracji najpierw zainstaluj pośrednika pcm2www.exe, którego możesz pobrać ze strony Insoft.

4. Zainstaluj i uruchom program pcm2www.exe na tym samym komputerze, na którym jest zainstalowany program PC-market i wpisz nazwę i hasło do bazy danych PC-market. Domyślnie jest to Admin i wciśnij Enter lub F2.

5. W zakładce Konfiguracja wpisz ścieżki do katalogu, w którym mają się zapisywać archiwa importów i logów związanych z łączeniem się z bazą danych sklepu. Włącz opcję Komunikacja przez serwer FTP i wprowadź dane do FTP do Twojego serwera. Zaznacz również pole Wysyłaj dodatkowo pliki z katalogu, a w pole do katalogu zdalnego wpisz ścieżkę do katalogu ze zdjęciami produktów w Twoim sklepie, czyli /zdjecia. Pamiętaj, że program Pcm2www wyśle wszystkie pliki na serwer sklepu do wskazanego katalogu, dlatego musisz wskazać katalog źródłowy PC-market, w którym znajdują się tylko zdjęcia. Pamiętaj również, że produkty z PC-market mogą mieć tylko jedno zdjęcie.


Jeżeli masz sklep dzierżawiony (abonamentowy), skontaktuj się z nami i zamów roczny dostęp do FTP. Opłata roczna wynosi 150 zł netto.

6. W zakładce Eksport zaznacz opcję Po wykonaniu eksportu odwiedź stronę, a następnie wpisz adres //twoj_sklep.pl/ext/pcmarket.php?pcm=exp, gdzie twoj_sklep.pl jest domeną Twojego sklepu.

Uwaga!
Jeżeli w programie PC market dodałeś nowe produkty, które nie zostały wyeksportowane do Twojego sklepu, w programie Pcm2www przejdź na zakładkę Eksport i kliknij przycisk Eksport ponowny wszystkich wykazów. Ta operacja spowoduje usunięcie istniejącego pliku XML z Twojego komputera i jego ponowne generowanie z pełnym asortymentem produktowym zapisanym w PC-market. Teraz, gdy wciśniesz klawisz F2, wszystkie nowe produkty z PC market zostaną wysłane do sklepu.
7. W zakładce Import zaznacz opcję Włącz import i ustaw częstotliwość importowania zamówień ze sklepu.

8. Wciśnij klawisz F2, aby zapisać konfigurację i rozpocząć integrację. Program zminimalizuje się do ikony widocznej w zasobniku systemu Windows obok zegara.

Od tej pory sklep będzie wysyłał produkty z bazy PC market do sklepu za pomocą plików XML, które będą zapisywały się na Twoim komputerze w katalogu wymiany danych, który skonfigurowałeś w pierwszym kroku.

Ponadto możesz na bieżąco śledzić działanie programu Pcm2www. W tym celu kliknij jego ikonę znajdującą się w pasku zadań obok zegara prawym klawiszem myszy i wybierz opcję Komunikaty. Spowoduje to otwarcie okienka z logiem, w którym zobaczysz, czy program połączył się z bazą PC-market i wysłał jej stan do sklepu.

Uwagi
1. Cena podstawowa produktu jest pobierana do sklepu z pola Cena detaliczna w programie PC-market, a produkt jest przydzielany do kategorii sklepu na podstawie pola Asortyment.
2. Opis produktu jest pobierany tylko z pola Opis 1, natomiast za czas dostarczenia produktu odpowiada pole Termin ważności. Jeżeli produkt ma być na zamówienie, wpisz tutaj ujemną wartość.
UWAGA!
W przypadku produktów zaimportowanych z programu PC-market, możesz je edytować zarówno przez PC-market oraz panel administracyjny sklepu. Nie należy jednak dodawać nowych produktów ani usuwać produktów z poziomu panelu administratora sklepu, ponieważ może to doprowadzić do zablokowania integracji z PC-market. Dodawanie i usuwanie asortymentu ze sklepu należy wykonywać wyłącznie z poziomu programu PC-market.