Strefy geograficzne

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU
sklep internetowy

W danych podstawowych klienta znajduje się obowiązkowe pole Kraj. Na podstawie wybranego kraju zalogowany klient jest automatycznie przypisywany do odpowiedniej strefy geograficznej zostaną obliczone odpowiednie wartości podatku VAT oraz koszty wysyłki.

Na tej stronie dodajesz kolejne strefy geograficzne. W obrębie jednej strefy może być wiele krajów.

 

    1. Należy pamiętać o możliwości ustalenia odrębnej strefy geograficznej w module wysyłki, oraz ustaleniu kosztów wysyłki i oznaczenie modułu wysyłki z dostępnymi formami płatności. Możesz to zrobić za pomocą panelu administracyjnego sklepu, w menu Konfiguracja >Sprzedaż >Wysyłka. Proszę o zapoznanie się z tym tematem pomocy »

  1. Aby dodać strefy geograficzne (lub usunąć je), należyw menu Konfiguracja > Ustawienia regionalne wybrać pozycję Strefy geograficzne.


Aby dodać nową strefę geograficzną:1.
Kliknij Wstaw i w nowo otwartym oknie podaj nazwę i opis strefy.

Po kliknięciu Wstaw nowa strefa ukaże się na liście. Aby zmienić podane przed chwilą informacje, kliknij Informacje w kolumnie "Akcja".

2. Kliknij przycisk Dodaj kraje i regiony w kolumnie "Akcja", aby dodać podstrefy.

Otworzy się katalog wybranej strefy. Możesz w nim umieścić kraje należące do tej strefy geograficznej.

3. Kliknij Dodaj i wprowadź nazwę podstrefy (np. kraj) oraz jej regiony (możesz wybrać pozycję "Wszystkie", aby podstrefa obsługiwała wszystkie regiony danego kraju).

Dodatkowo strefy geograficzne wpływają na koszty wysyłek i dostępność form dostawy w zależności od kraju, z którego zalogowany klient dokonuje zakupów w Twoim sklepie. Aby wybrać strefę geograficzną dla formy dostawy, przejdź eo menu Konfiguracja > Sprzedaż > Wysyłka, a następnie przejdź do edycji wysyłki i w polu Strefa wybierz tą, w której ma być dostępna ta forma wysyłki. Jeżeli w polu Strefa geograficzna pozostawisz wartość --brak--, forma dostawy będzie działać we wszystkich strefach.

Uwaga!

Strefa geograficzna musi mieć przypisany przynajmniej jeden kraj oraz przynajmniej jeden region dla wybranego kraju. W przeciwnym wypadku nie będzie można dokonywać zakupów w wybranej strefie geograficznej, ponieważ przy podawaniu adresu dostawy nie będzie możliwości wyboru żadnego kraju. Nie należy również przypisywać jednego kraju do kilku stref geograficznych, ponieważ uniemożliwi to naliczenie właściwych stawek podatkowych, a nawet może spowodować, że produkty w sklepie nie będą widoczne. 
Jeżeli usuniesz strefę geograficzną i utworzysz ją ponownie, napeży pamiętać o jej powiązaniu z klasą podatku w menu Stawki podatku VAT.