Administracja, system

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU

Administratorzy

sklep internetowy

Ta strona pozwala na przydzielenie i odebranie praw administratora przez właściciela sklepu innej osobie. W tym celu należy kliknąć w ikonkę w kolumnie Akcja, następnie zmienić zakres uprawnień

Dodawanie nowego administratora

Kliknij "Dodaj nowego" (patrz wyżej) na monitorze pokaże się prosty kreator tworzenia, w którym właściciel sklepu powinien podać login, hasło oraz e-mail konta, któremu chce przyznać prawa administratora. Po za tymi czynnościami należy zdefiniować zakres uprawnień osoby, przez odpowiednie zaznaczenie jego praw bezpośrednio w każdym sektorze. Jeżeli zaznaczymy opcje Super Admin, wówczas taki administrator ma pełny dostęp do administrowania stroną. Po wprowadzeniu zmian klikamy w Zapisz.