Dodatkowe boxy

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU

sklep internetowy

W tej części panelu administracyjnego możesz tworzyć i dodawać do strony sklepu własne moduły (boxy). W boxach tych można umieścić treść dowolnego rodzaju: tekst, grafikę, reklamy, własny kod HTML itp.


Zobacz film o tym, jak tworzyć dodatkowe moduły:


Jak dodać nowy box?

1. Kliknij Dodaj nowy box (będąc w części Dodatkowe boxy) lub z menu Wygląd i treść >Dodatkowe boxy wybierz pozycję Dodaj dodatkowy box.


2. Wpisz nazwę nowego modułu w pole Tytuł, a następnie dodaj treść za pomocą Edytora »


3. Kliknij Zapisz. Nowy box pojawi się na liście. Teraz należy zamieścić go na stronie sklepu. W tym celu kliknij Załącz box. Zostaniesz przeniesiony do zakładki Układ, do której dostęp masz również z menu Wygląd i treść >Wygląd.


4. Odszukaj utworzony przez siebie box na liście w odpowiedniej kolumnie (lewa kolumna / środek / prawa kolumna). Zaznacz go i ustal jego pozycję przeciągając go za pomocą myszy.


5. Kliknij Zapisz. Nowo utworzony moduł pojawi się na stronie Twojego sklepu.


Jak edytować dodatkowe boxy?

1. Z menu Wygląd i treść >Dodatkowe boxy wybierz pozycję Lista dodatkowych boxów.


2. Odszukaj box, który chcesz edytować i kliknij przypisaną do nie go ikonę Edytuj.

3. Dokonaj zmian za pomocą Edytora i kliknij przycisk Zapisz.