Jak dodać ceny hurtowe dla klientów hurtowych w sklepie internetowym

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU
Sklepy od wersji 5.0.3 umożliwiają sprzedaż produktów dla klientów hurtowych. Dzięki nowej funkcji można określić indywidualne ceny hurtowe do produktów w sklepie, które zobaczą klienci przypisani do specjalnej grupy rabatowej, w której zaznaczona będzie opcja Pokaż ceny hurtowe produktów, jak na poniższym zrzucie. 
Aby produkt miał cenę hurtową przeznaczoną dla hurtowych klientów, przejdź do edycji tego produktu w menu Produkty i kategorie i wpisz cenę w polu Cena hurtowa netto - dla klientów hurtowych.