Jak dodać ceny hurtowe dla klientów hurtowych w sklepie internetowym

MENU
Sklepy od wersji 5.0.3 umożliwiają sprzedaż produktów dla klientów hurtowych. Dzięki nowej funkcji można określić indywidualne ceny hurtowe do produktów w sklepie, które zobaczą klienci przypisani do specjalnej grupy rabatowej, w której zaznaczona będzie opcja Pokaż ceny hurtowe produktów, jak na poniższym zrzucie. 
Aby produkt miał cenę hurtową przeznaczoną dla hurtowych klientów, przejdź do edycji tego produktu w menu Produkty i kategorie i wpisz cenę w polu Cena hurtowa netto - dla klientów hurtowych.