Dodatkowe pola formularzy

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU
Dzięki opcji Dodatkowe Pola formularzy możesz dodać specjalne pola typu checkbox do zaznaczenia lub odznaczenia dodatkowych zgód w formularzu rejestracji lub podczas składania zamówienia bez rejestracji. Możesz dodać lub edytować pola, na przykład Zapoznałem się i akceptuję regulamin, Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych itd.
Tworzenie i edycja dodatkowego pola
1. Wskaż menu Konfiguracja >Klienci >Dodatkowe pola formularzy.

2. Pojawi się lista utworzonych dotychczas pól z ich cechami, takimi jak domyślne zaznaczenie, wymaganie i aktywność pola. Wybierz jedno z pól do edycji lub stwórz nowe.
3. Podaj tytuł oraz treść zgody, a następnie zaznacz odpowiednie opcje:
  • Aktywność - Wyświetla daną zgodę w formularzu rejestracji. Jeżeli chcesz, aby nowa zgoda nie była wyświetlana, nie musisz jej usuwać, wystarczy odznaczyć to pole.
  • Wymagane - Decyduje, czy akceptacja danej zgody jest wymagana. Jeżeli klient nie zaznaczy któregoś z wymaganych pól, rejestracja w sklepie nie będzie mogła zostać ukończona.
  • Zaznaczone - Decyduje o tym, czy zgoda jest domyślnie zaznaczona czy nie po przejściu do formularza rejestracji.
  • Wymuszenie uzupełnienia - Powoduje, że dotychczas zarejestrowani klienci będą musieli zaakceptować nową zgodę podczas kolejnego logowania się w sklepie.
Uwaga!
Funkcji Wymagane oraz Zaznaczone należy używać z rozwagą, ponieważ wymuszanie akceptacji zgody na przykład na przesyłanie danych osobowych do osób trzecich jest niezgodne z prawem i mogą zostać nałożone kary za takie praktyki.

Po dodaniu lub edycji nowej zgody przejdź do formularza rejestracji klienta na stronie sklepu, aby zobaczyć efekt.
Zobacz również: