Dodatkowe pola formularzy

MENU
Dzięki opcji Dodatkowe Pola formularzy możesz dodać specjalne pola typu checkbox do zaznaczenia lub odznaczenia dodatkowych zgód w formularzu rejestracji lub podczas składania zamówienia bez rejestracji. Możesz dodać lub edytować pola, na przykład Zapoznałem się i akceptuję regulamin, Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych itd.
Tworzenie i edycja dodatkowego pola
1. Wskaż menu Konfiguracja >Klienci >Dodatkowe pola formularzy.

2. Pojawi się lista utworzonych dotychczas pól z ich cechami, takimi jak domyślne zaznaczenie, wymaganie i aktywność pola. Wybierz jedno z pól do edycji lub stwórz nowe.
3. Podaj tytuł oraz treść zgody, a następnie zaznacz odpowiednie opcje:
  • Aktywność - Wyświetla daną zgodę w formularzu rejestracji. Jeżeli chcesz, aby nowa zgoda nie była wyświetlana, nie musisz jej usuwać, wystarczy odznaczyć to pole.
  • Wymagane - Decyduje, czy akceptacja danej zgody jest wymagana. Jeżeli klient nie zaznaczy któregoś z wymaganych pól, rejestracja w sklepie nie będzie mogła zostać ukończona.
  • Zaznaczone - Decyduje o tym, czy zgoda jest domyślnie zaznaczona czy nie po przejściu do formularza rejestracji.
  • Wymuszenie uzupełnienia - Powoduje, że dotychczas zarejestrowani klienci będą musieli zaakceptować nową zgodę podczas kolejnego logowania się w sklepie.
Uwaga!
Funkcji Wymagane oraz Zaznaczone należy używać z rozwagą, ponieważ wymuszanie akceptacji zgody na przykład na przesyłanie danych osobowych do osób trzecich jest niezgodne z prawem i mogą zostać nałożone kary za takie praktyki.

Po dodaniu lub edycji nowej zgody przejdź do formularza rejestracji klienta na stronie sklepu, aby zobaczyć efekt.
Zobacz również: