Aktualizacja produktów

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU

sklep internetowy

 

 

W menu Produkty i kategorie >Aktualizacja produktów znajdują się opcje odpowiedzialne za eksport i import danych oraz szybką aktualizację produktów.

Gdy Twój asortyment składa się z wielu produktów, to możesz przygotować go w odrębnym pliku tekstowym (w formacie CSV) i zbiorczo zaimportować do sklepu internetowego. Jeśli chciałbyś dokonać szybkiej aktualizacji (modyfikacji) wielu produktów jednocześnie, możesz wyeksportować asortyment do pliku, który zapiszesz na dysku twardym, dokonasz odpowiednich zmian i z powrotem zaimportujesz do sklepu.

W dziale tym znajdują się następujące opcje:

Export do CSV

Aby wyeksportować bazę produktów:


1. Z menu Produkty i kategorie >Aktualizacja produktów wybierz jedną z pozycji Eksport do CSV...


2. Zapisz plik na dysku twardym swojego komputera.


Uruchomienie funkcji exportu do CSV powoduje wygenerowanie pliku typu CSV rozdzielanego średnikami, który zawiera dane o wszystkich produktach znajdujących się w sklepie. Plik w takim formacie można zaimportować do sklepu i dzięki temu zaktualizować ofertę produktów.


Modyfikacja pliku CSV

Aby wprowadzić zmiany otwórz plik CSV np. w programie Microsoft Excel lub Open Office Calc.

Uwaga!!!
Ze względu na to, że program Microsoft Excel standardowo używa własnego kodowania, zalecamy edytować plik CSV za pomocą oprogramowania OpenOffice (Calc). OpenOffice jest bezpłatnym pakietem biurowym, który można pobrać bezpłatnie ze strony http://www.dobreprogramy.pl/Apache-OpenOffice,Program,Windows,12754.html.

Separator, który jest użyty w pliku to ; (średnik). Separator oddziela kolumny z poszczególnymi informacjami i należy przy otwieraniu pliku tak ustawić program, by to właśnie średnik był użyty jako separator. W programie Open Office Calc w "Opcje separatora" zaznacz zatem pozycję "średnik", a w "Inne opcje" - pozycję "Pole w cudzysłowie jako tekst". Wszystkie inne mają pozostać odznaczone.

Za pomocą pliku CSV można zmodyfikować dane produktu oraz dodać nowe produkty. Mechanizm ten nie dodaje ani nie modyfikuje jednak kategorii, listy producentów oraz wartości podatków.

Plik utworzony podczas eksportu zawiera pewne nadmiarowe dane, które podane są jedynie w celach informacyjnych. Ilekroć w pliku występuje pole oznaczone parametr_id, a obok podobne z nazwą parametru, sklep podczas importowania pliku nie uwzględni pola z nazwą parametru. Sytuacja ta dotyczy w szczególności kategorii, producentów i podatków.

W pliku CSV nie trzeba podawać wszystkich parametrów produktu. Lista możliwych i obowiązkowych pól jest następująca:

 • id - identyfikator produktu. Jeżeli chcesz wstawić nowy produkt, pozostaw pole puste lub wpisz cyfrę "0";

 • name - nazwa produktu (pole nigdy nie może być puste i jest obowiązkowe w przypadku dodawania nowego produktu);

 • model - model produktu lub kod producenta;

 • producer_id - identyfikator producenta;

 • producer - nazwa producenta;

 • category_id - identyfikator kategorii, w jakiej znajduje się produkt (Jeżeli chcesz dodać produkt do kilku kategorii, podaj każdy przydział w nowej linii. Jeżeli inne pola nie będą zgodne, sklep pozostawi dane z ostatniego napotkanego rekordu dotyczącego danego produktu. Mechanizm nie usuwa poprzednich przydziałów do kategorii. Pole jest obowiązkowe w przypadku dodawania nowego produktu!);

 • category - nazwa kategorii;

 • profit - dodatkowa marża (dodawana w razie potrzeby, gdy cena brutto nie zawiera marży. W polu tym podaje się wartość procentową. Liczba "30" oznacza zatem 30% marży.);

 • special - cena promocyjna produktu (netto);

 • price - cena NETTO produktu (Pole jest obowiązkowe w przypadku dodawania nowego produktu!);

 • aprice - cena BRUTTO do wystawienia produktu na aukcję;

 • mprice - cena producenta brutto;
 • pprice - cena zakupu netto;
 • tax_id - identyfikator stawki podatkowej;

 • quantity - ilość sztuk produktu (Podczas ustalania tego pola zwróć uwagę na fakt, że w ten sposób da się poprawnie ustalić ilości tylko tych produktów, dla których ilość jest podana globalnie dla produktu.);

 • weight - waga produktu wyrażona w kilogramach;

 • availibility - dostępność produktu (Cyfra "0" oznacza "produkt wyłączony", a "1" - "włączony".);

 • image - obraz produktu (Pole wskazuje na nazwę pliku ze zdjęciem produktu, znajdującego się w katalogu "images". Możliwe jest wcześniejsze wstawienie plików do tego katalogu i uzupełnienie danych o zdjęciach w produktach. Sklep w takim przypadku nie zrobi miniatur zdjęć.);

 • shipment - liczba dni realizacji wysyłki towaru (Wartość ujemna w tym miejscu oznacza produkt na zamówienie.);

 • additional_info - dodatkowa informacja o produkcie widoczna dla administratora sklepu;

 • description - opis produktu (Pole może zawierać kod HTML, jednak skrypt nie będzie sprawdzać jego poprawności. Uwzględnienie tego pola wymaga podania pola z nazwą produktu.).

Plik CSV nie obsługuje ilości zależnych od opcji produktu.

Import pliku CSV

Aby zaimportować zmieniony plik CSV:

1. Z menu Produkty i kategorie >Aktualizacja produktów wybierz pozycję Importuj plik CSV.


2, Kliknij przycisk Przeglądaj, wybierz plik z dysku twardego swojego komputera, a następnie kliknij Importuj.


P
lik zostanie zaimportowany, a na ekranie pojawi się raport z informacjami na temat zmian w bazie produktów sklepu.


Import plików XML

Do importu produktów można użyć również pliku w formacie XML. Funkcja ta przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy chcesz umieścić w sklepie na oprogramowaniu sStore ofertę z poprzedniego sklepu. Jest to możliwe, o ile Twój poprzedni sklep używał plików XML dla porównywarek cen. Należy wówczas odnaleźć w starym sklepie link do takiego pliku. Dzięki temu można przenieść do nowego sklepu bazę produktów wraz z ich zdjęciami.

Jeżeli chcesz przenieść bazę produktów ze starego sklepu sStore do nowego, który również działa na naszym oprogramowaniu, linki do plików XML dla porównywarek znajdziesz w dziale Konfiguracja >Integracje >Porównywarki cen.


Aby dokonać importu pliku XML:

1. Z menu Produkty i kategorie >Aktualizacja produktów wybierz pozycję Import produktów z innego sklepu za pomocą plików XML.


2.
Wprowadź link do pliku lub wybierz plik z dysku twardego komputera (przycisk Przeglądaj). Wybierz również odpowiednią wartość podatku VAT. Możesz tu także dodać do cen produktów jakąś procentową wartość.

Uwaga!!!
Narzędzie importu nie obsługuje nowego formatu Ceneo.


3.
Kliknij Importuj. Plik zostanie wczytany. Na koniec wyświetli się raport o wynikach importu.


Import produktów z aukcji Allegro

Ta funkcja może być przydatna, gdy rozpoczynasz pracę ze sklepem internetowym i nie masz w nim jeszcze żadnych produktów. Możesz wówczas pobrać do sklepu produkty wystawione na swoich aukcjach w serwisie Allegro.pl. Jednak najpierw musisz mieć prawidłowo skonfigurowane konto WebAPI dla tego serwisu. Więcej na temat konfiguracji modułu allegro znajdziesz w instrukcji Konfiguracja modułu Allegro ».

Aby pobrać produkty z aukcji Allegro:

1. Z menu Produkty i kategorie >Aktualizacja produktów wybierz pozycję Importuj produkty z aukcji Allegro.


2. Wybierz konto WebAPI, z którego chcesz pobrać produkty. Możesz tu również wprowadzić procentową wartość, która zostanie doliczona do cen produktów.

Warto zaznaczyć opcję "Usuń tagi HTML z opisów". Trzeba będzie wówczas ręcznie sformatować opisy produktów, lecz pozwoli to uniknąć problemów związanych z wyświetlaniem tych opisów w różnych przeglądarkach. Zapobiegnie to przede wszystkim "rozjeżdżaniu się" opisów.

Możesz tu również zaznaczyć opcję, która sprawi, że do sklepu zostaną pobrane informacje o zamówieniach z Allegro związanych z importowanymi produktami.

3. Kliknij Importuj. Produkty zostaną wczytane do bazy sklepu.


Import produktów z hurtowni

Narzędzie to służy do pobierania produktów udostępnianych przez hurtownie za pośrednictwem plików XML. Aby móc korzystać z tej funkcji należy najpierw zamówić u nas usługę integracji z wybraną hurtownią (hurtowniami). Szczegóły znajdziesz w ofercie: Podpięcie sklepu pod hurtownię ».

Aby wykonać import produktów z hurtowni:

1. W menu Produkty i kategorie kliknij pozycję Aktualizacja produktów. Następnie na nowo otwartej stronie kliknij Importuj produkty z hurtowni.


2. Kliknij ikonę Odczytaj plik XML przy wybranej hurtowni. Jeżeli hurtownia udostępnia również mały plik XML, w kolumnie z małymi plikami również pojawią się ikonki.

Po zakończeniu importu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.


Zobacz też: