Atrybuty produktów

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU

sklep internetowy

Za pomocą tego narzędzia możesz w przejrzysty sposób prezentować klientom własności produktów z danej kategorii. Atrybuty wybiera się podczas dodawania / edycji produktu. Są one później widoczne na stronie produktu w zakładce "Atrybuty", "Dane techniczne" lub "Cechy" (zależnie od wybranego szablonu sklepu). We wcześniejszych wersjach oprogramowania moduł ten był nazywany "Atrybutami kategorii".

Uwaga!

Obecnie sugerujemy, aby wszystkie tworzone atrybuty dla produktów wiązać wyłącznie z Główną kategorią. Ma to związek z planowanymi przez nas zmianami w oprogramowaniu sklepu, przez co kategorie zostaną odłączone od atrybutów produktów. 


Jak stworzyć nowy atrybut?

1. Z menu Produkty i kategorie wybierz pozycję Atrybuty produktów.

2. Na karcie Kategorie wybierz kategorię produktów, którym chcesz przypisać atrybuty.

3. Na karcie Atrybuty wprowadź właściwości nowego atrybutu (nazwę w kolumnie "Atrybut", wartość domyślną i liczbę do sortowania go na liście atrybutów). Następnie kliknij Dodaj.4. Podczas dodawania / edycji produktu wybierz odpowiedni atrybut (atrybuty) na karcie Opis strony. Możesz przy tym zmienić domyślną wartość atrybutu na odpowiednią dla edytowanego produktu.


Efekt będzie widoczny na stronie produktu w zakładce "Cechy produktu".

Edycja i usuwanie atrybutów

Aby edytować atrybut, kliknij przy nim ikonę Edytuj (ołówek) i wprowadź nowe własności atrybutu.


Jeżeli chcesz usunąć atrybut, kliknij przy nim ikonę Usuń, a następnie jeszcze raz ikonę Usuń przy komunikacie z prośbą o potwierdzenie.


Zobacz też: