Atrybuty produktów

MENU

sklep internetowy

Za pomocą tego narzędzia możesz w przejrzysty sposób prezentować klientom własności produktów z danej kategorii. Atrybuty wybiera się podczas dodawania / edycji produktu. Są one później widoczne na stronie produktu w zakładce "Atrybuty", "Dane techniczne" lub "Cechy" (zależnie od wybranego szablonu sklepu). We wcześniejszych wersjach oprogramowania moduł ten był nazywany "Atrybutami kategorii".


Jak stworzyć nowy atrybut?

1. Z menu Produkty i kategorie wybierz pozycję Atrybuty produktów.

2. Na karcie Kategorie wybierz kategorię produktów, którym chcesz przypisać atrybuty.

3. Na karcie Atrybuty wprowadź właściwości nowego atrybutu (nazwę w kolumnie "Atrybut", wartość domyślną i liczbę do sortowania go na liście atrybutów). Następnie kliknij Dodaj.4. Podczas dodawania / edycji produktu wybierz odpowiedni atrybut (atrybuty) na karcie Opis strony. Możesz przy tym zmienić domyślną wartość atrybutu na odpowiednią dla edytowanego produktu.


Efekt będzie widoczny na stronie produktu w zakładce "Cechy produktu".

Edycja i usuwanie atrybutów

Aby edytować atrybut, kliknij przy nim ikonę Edytuj (ołówek) i wprowadź nowe własności atrybutu.


Jeżeli chcesz usunąć atrybut, kliknij przy nim ikonę Usuń, a następnie jeszcze raz ikonę Usuń przy komunikacie z prośbą o potwierdzenie.


Zobacz też: