Atrybuty produktów

MENU

sklep internetowy

Za pomocą tego narzędzia możesz w przejrzysty sposób prezentować klientom własności produktów z danej kategorii. Atrybuty wybiera się podczas dodawania / edycji produktu. Są one później widoczne na stronie produktu w zakładce "Atrybuty", "Dane techniczne" lub "Cechy" (zależnie od wybranego szablonu sklepu). We wcześniejszych wersjach oprogramowania moduł ten był nazywany "Atrybutami kategorii".


Jak stworzyć nowy atrybut?


1.
Z menu Produkty i kategorie wybierz pozycję Atrybuty produktów.


2. Na karcie Kategorie wybierz kategorię produktów, którym chcesz przypisać nowy atrybut. Jeśli wybrana przez Ciebie kategoria zawiera podkategorie, to stworzony atrybut będzie widoczny we wszystkich podkategoriach. Jeśli jako kategorię wybierzesz opcję Kategoria główna, to atrybut będzie dostępny we wszystkich kategoriach sklepu. Jest to tzw. zasada dziedziczenia w dół. 


3. Na karcie Atrybuty kliknij Dodaj.


4. W nowo otwartym oknie wprowadź własności atrybutu: nazwę (pole "Atrybut"), kategorię (do której ma być przypisany), wartość domyślną (którą będzie można potem zastąpić w konkretnym produkcie) oraz liczbę służącą do sortowania atrybutu na liście. Następnie kliknij Dodaj.


5. Podczas dodawania / edycji produktu przejdź na kartę Opis i wprowadź wartości atrybutów. Jeśli jakieś pole pozostanie puste, to dana cecha pojawi się z wartością domyślną.


Efekt będzie widoczny na stronie produktu w zakładce "Cechy produktu", "Atrybuty" lub "Dane techniczne".


Edycja i usuwanie atrybutów

Aby edytować atrybut, kliknij przy nim ikonę Edytuj (czerwony ołówek) i wprowadź nowe własności atrybutu.


Jeżeli chcesz usunąć atrybut, kliknij przy nim ikonę Usuń, a następnie jeszcze raz ikonę Usuń przy komunikacie z prośbą o potwierdzenie.


Zobacz też: