Atrybuty produktów

MENU

sklep internetowy

Za pomocą tego narzędzia możesz w przejrzysty sposób prezentować klientom własności produktów z danej kategorii. Atrybuty wybiera się podczas dodawania / edycji produktu. Są one później widoczne na stronie produktu w zakładce "Atrybuty", "Dane techniczne" lub "Cechy" (zależnie od wybranego szablonu sklepu). We wcześniejszych wersjach oprogramowania moduł ten był nazywany "Atrybutami kategorii".


Jak stworzyć nowy atrybut?


1.
Z menu Produkty i kategorie wybierz pozycję Atrybuty produktów.


2. Na karcie Kategorie wybierz kategorię produktów, którym chcesz przypisać nowy atrybut.


3. Na karcie Atrybuty kliknij Dodaj.


4. W nowo otwartym oknie wprowadź własności atrybutu: nazwę (pole "Atrybut"), kategorię (do której ma być przypisany), wartość domyślną (którą będzie można potem zastąpić w konkretnym produkcie) oraz liczbę służącą do sortowania atrybutu na liście. Następnie kliknij Dodaj.


5. Podczas dodawania / edycji produktu przejdź na kartę Opis i wprowadź wartości atrybutów. Jeśli jakieś pole pozostanie puste, to dana cecha pojawi się z wartością domyślną.


Efekt będzie widoczny na stronie produktu w zakładce "Cechy produktu", "Atrybuty" lub "Dane techniczne".


Edycja i usuwanie atrybutów

Aby edytować atrybut, kliknij przy nim ikonę Edytuj (czerwony ołówek) i wprowadź nowe własności atrybutu.


Jeżeli chcesz usunąć atrybut, kliknij przy nim ikonę Usuń, a następnie jeszcze raz ikonę Usuń przy komunikacie z prośbą o potwierdzenie.


Zobacz też: