Edytor

MENU

 

Edytor to bardzo ważny element oprogramowania sklepu. Dzięki niemu możesz tworzyć opisy produktów, treści stron informacyjnych i dodatkowych boxów. Jest on bardzo podobny do znanych Ci zapewne edytorów tekstu (Word, WordPad itp.), a jego obsługa jest bardzo intuicyjna.

Wszystkie funkcje dostępne są w górnym pasku rozwijanych menu. Najważniejsze jednak zostały umieszczone tuż nad obszarem tekstu w postaci ikon (przycisków).

 

Przyciski cofnięcia oraz wznowienia ostatniej czynności

 

Krój czcionki

Rozmiar czcionki

Formaty tekstu (nagłówek, paragraf, cytat itp.)

Lista wypunktowana

Lista numerowana

Przyciski zwiększania i zmniejszania wcięcia tekstu

Przycisk pomocy - odsyła do tej właśnie instrukcji

Wstawianie pliku

Wyróżnienie tekstu (pogrubienie, kursywa, podkreślenie)

Wyrównanie tekstu (do lewej, wyśrodkowanie, do prawej, justowanie)

Przyciski wstawiania i edycji linku oraz jego usuwania

Wstawia kotwicę w wybranym miejscu, do której mozesz stworzyć link

Wstawianie i edycja obrazka

Przycisk służący do wstawiania filmu

Kolor tekstu

Kolor tła

Drukuje zawartosć edytora

Podgląd

Tryb HTML


Zobacz też: