Wystawianie aukcji wielowariantowej

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU
W sklepach na naszej platformie od wersji 5.2.4. możliwe jest wystawianie aukcji wielowariantowych na Allegro. Dzięki temu rozwiązaniu możewsz wystawiać na Allegro na przykład obówie w różnych rozmiarach. Wystarczy za pomocą sklepu na naszym oprogramowaniu wystawić kilka aukcji tego samego produktu w tej samej kategorii Allegro, wprowadzając jedynie odpowiednie różnice w atrybutach wybranej kategorii, na przykład wybierać za każdym razem inny rozmiar przy pozostawieniu takich samyh wartości pozostałych atrybutów.

Łączenie aukcji w aukcję wielowariantową

1. Wejdź w menu Aukcje > Aukcje Allegro > Sprzedaję i zaznacz te aukcje, które wystawiłeś w tej samej kategori.
2. Z rozwijalnej listy Zaznaczone wybierz opcję Utwórz warianty i kliknij Wykonaj.


3. W nowym formularzu zaznacz cechę, według której mają powstać warianty aukcji oraz wprowadź nazwę wariantu, na przykład rozmiar buta, kolor i wzór, itd. i kliknij Zapisz. 
Po pomyślnym powiązaniu aukcji w aukcję wielowariantową pojawi się komunikat Ok, a wejście w aukcję stanowiącą jeden z wariantów wyświetli wszystkie warianty już po stronie Allegro.
Uwaga!
Nie należy tworzyć aukcji wielowariantowej bezpośrednio po wystawieniu aukcji na Allegro. Serwis potrzebuje czasu na przetworzenie wszystkich aukcji, które mają być wariantami. Zazwyczaj trwa to około 15 minut. Po tym czasie możesz tworzyć wrianty.