Faktury

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU

sklep internetowy


Moduł zaopatrzony jest w wyszukiwarkę, dzięki której łatwo odnajdziesz potrzebne dokumenty. Odpowiednich faktur można szukać podając zakres dat wystawienia (od, do), wybierając odpowiedni typ faktury (oryginał, kopia, duplikat, faktura pro-forma lub faktura korygująca) oraz wpisując tekst (np. numer zamówienia czy nazwisko klienta).


Jak wystawiać faktury?

Gdy klient Twojego sklepu złoży zamówienie, w mailu potwierdzającym otrzyma załącznik za fakturą pro-forma. Aby wystawić oryginał faktury:


1. Przejdź do edycji wybranego zamówienia i otwórz zakładkę Faktura. Jeżeli oryginał faktury nie został jeszcze wystawiony, pojawi się informujący o tym komunikat. Jeśli komunikat mówi też o tym, że brakuje niezbędnych do wystawienia faktury danych, kliknij Edytuj obok tego napisu.2. Uzupełnij formularz o niezbędne do wystawienia faktury dane i kliknij Zapisz.


3. W górnej części strony, obok dowodu zakupu wybierz rodzaj faktury do wystawienia. Może to być oryginał faktury lub faktura pro-forma. Pamiętaj, że faktura pro-forma nie jest dokumentem fiskalnym i może służyć jedynie do uregulowania należności za zakupione przedmioty.

4. Po wybraniu rodzaju faktury u góry strony pojawi się okienko z pytaniem "Czy chcesz wystawić fakturę". Kliknij Tak.

5. Na ekranie Twojego komputera pojawi się wystawiona faktura. Jednocześnie zostanie wysłany e-mail do klienta z fakturą w załączniku. W zamówieniu (zakładka Faktura) pojawią się też dodatkowe rodzaje faktur, które możesz wystawić - kopia i duplikat.Jak wystawiać faktury korygujące?

W sklepach od wersji 4.3.8. możesz wystawiać faktury korygujące, co może być bardzo przydatne na przykład podczas rozpatrywania reklamacji. Dzięki fakturom korygującym możesz uwzględniać zwrot produktu lub zmianę ceny. Sklep automatycznie wyliczy wartość, którą należy zwrócić klientowi.


Aby wystawić fakturę korygującą.

1. Przejdź do edycji zamówienia, w którym został już wystawiony oryginał faktury, po czym przejdź na zakładkę Faktura.

2. Przewiń stronę do sekcji Faktury korygujące, a następnie wpisz odpowiednie ilości i ceny, jakie mają być po wystawieniu korekty dla poszczególnych produktów. Jeżeli klient kupił trzy sztuki produktu i zwraca jedną, w polu ilość wpisz 2, ponieważ finalnie w zamówieniu mają być dwie sztuki produktu po korekcie. Następnie przepisz cenę, gdy nie ulega ona zmianie.
Jeżeli jest to przecena produktu, przepisz ilość, a następnie wprowadź niższą cenę. Produkty z zerową ceną i ilością nie będą brane pod uwagę w korekcie. Wypełnij również pole Przyczyny korekty. Możesz również uwzględnić zwrot kosztów wysyłki. Przykład danych do korekty przedstawiono na poniższym zrzucie.

Kolory przedstawionych korekt poniżej prezentują następujące przypadki:
Zielony - Cena produktu oraz jego ilość jest pozostawiona jako 0. Taki produkt nie podlega korekcie.
Żółty - Korekta ilości, wprowadzona jest inna ilość, natomiast cenę i stawkę VAT należy przepisać.
Pomarańczowy - Korekta ceny/przecena. Ilość pozostaje bez zmian, natomiast w pole cena wpisujemy nową, niższą cenę w stosunku do ceny początkowej.
Czerwony - Zwrot. Przepisanie ilości oraz ceny oznacza całkowite zwrócenie towaru.


3. Kliknij w przycisk Utwórz fakturę korygującą, aby ją wysłać.

Uwaga!
Każdy produkt w ramach jednego zamówienia możesz skorygować tylko raz. Zanim utworzysz fakturę upewnij się, że wszystkie dane są prawidłowe.

Zobacz też: