Regiony administracyjne

MENU

sklep internetowy

W tej części panelu administracyjnego możesz wprowadzić podział krajów na regiony administracyjne. Dzięki temu masz możliwość ustawienia np. kosztów wysyłki dla konkretnego landu, prowincji, stanu czy województwa.


Dodawanie nowego regionu

Aby dodać nowy region administracyjny:

1. Kliknij link Nowy region.

2. W nowo otwartym oknie wprowadź potrzebne dane dotyczące regionu - nazwę i kod. Następnie wybierz kraj, w którym region ten się znajduje.


3. Kliknij Wstaw.


Edycja regionu

Jeśli chcesz edytować region administracyjny, kliknij przy nim ikonę Edytuj w kolumnie "Akcja". Następnie kliknij Edytuj w nowo otwartym oknie i zmień dane dotyczące regionu.


Usuwanie regionu administracyjnego

Jeśli chcesz usunąć region administracyjny, kliknij ikonę Edytuj w kolumnie "Akcja", a następnie Usuń w nowo otwartym oknie.