Sondy

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU

Ta funkcja umożliwia umieszczenie na stronie sklepu boxu zawierającego pytanie do osób odwiedzających stronę Twojego sklepu. Możesz w ten sposób przeprowadzić ankietę, by dowiedzieć się np., jak oceniają one prowadzoną przez Ciebie działalność, nowy asortyment, wprowadzone udogodnienia itp.


Jak stworzyć sondę?

1. W panelu administracyjnym sklepu przejdź do menu Wygląd i treść >Sondy i wybierz z niego pozycję Nowa sonda.

2. Wprowadź nazwę sondy. Może to być pytanie, które chcesz zadać swoim klientom. Następnie zaznacz opcję "Aktywny", by ta sonda była wyświetlana na stronie sklepu.

3. Wprowadź nazwy odpowiedzi. Klikając plus możesz dodać następny wiersz na kolejną odpowiedź. Natomiast kliknięcie minusa usunie dany wiersz odpowiedzi.

 

4. Kliknij przycisk Zapisz.

5. Przejdź do menu Wygląd i treść >Wygląd i wybierz pozycję Układ.

6. Zaznacz wyświetlanie boxu "Sondy" i ustal jego pozycję wśród pozostałych elementów strony.

7. Gdy klikniesz przycisk Zapisz, sonda zacznie być wyświetlana na stronie Twojego sklepu.


Głosowanie i wyniki

Gdy na stronie Twojego sklepu widoczna jest już ankieta, klienci mogą udzielać odpowiedzi, czy też oddawać głosy na poszczególne warianty odpowiedzi. Klikając link "Wyniki" możesz obejrzeć wykres przedstawiający rezultaty głosowania.


Edycja i usuwanie sond

By otworzyć listę wszystkich stworzonych dotychczas sond, z menu Wygląd i treść >Sondy wybierz pozycję Lista sond.

Aby edytować daną sondę, kliknij przy niej ikonkę Edytuj.

Podczas edycji wybranej sondy zaznacz opcję "Aktywny", jeśli chcesz, by właśnie ta sonda była widoczna na stronie.

By usunąć sondę, skorzystaj z przycisku Usuń na dole strony edycji sondy.