Automatyczne wznawianie aukcji Allegro - Dlaczego aukcje same się wystawiają?

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU
Jeżeli wystawiasz produkty na Allegro ze sklepu na platformie sStore, możesz zaznaczyć opcję automatycznego wznawiania aukcji po jej zakończeniu. Po wystawieniu oferty zaznacz aukcję na liście Sprzedaję i z rozwijanej listy wybierz operację Wznawiaj po zakończeniu. Na liście aukcji w kolumnie Wznawianie pojawi się symbol zielonego ptaszka.
Jeżeli podczas wystawiania na ALlegro ustawisz czas trwania aukcji jako Do wyczerpania, opcja wznawiania będzie już domyślnie włączona, a aukcja na Allegro zostanie wystawiona na 30 dni. 

Gdy trwająca aukcja zakończy się na Allegro i trafi ona do zakładki Sprzedane, lub Niesprzedane, wówczas najbliższa synchronizacja danych pomiędzy Allegro a sklepem wystawi tą samą aukcję jako nową, z nowym numerem i będzie ona widoczna w zakładce Sprzedaję. Jeżeli natomiast wystawienie się nie powiedzie, na przykład z powodu zmian parametrów kategorii po stronie Allegro, aukcja nie wznowi się, lecz trafi do zakładki Do wystawienia z odpowiednim komunikatem błędu. Aukcje przestaną się automatycznie wznawiać, gdy stan magazynowy w sklepie spadnie do zera. 
Jeżeli nie chcesz już wznawiać aukcji, zaznacz je, a z rozwijalnej listy wybierz akcję Zatrzymaj wznawianie po zakończeniu i kliknij Wykonaj