Kraje

MENU
sklep internetowy

Na tej stronie możesz zarządzać listą krajów, które będą wyświetlane w formularzach Twojego sklepu na przykład przy rejestracji nowego klienta. Możesz tu dodawać edytować i usuwać kraje wraz z ich kodami ISO. Kod ISO to międzynarodowy kod kraju. Dla przykładu "PL" to kod Polski.


Dodawanie kraju

Aby dodać nowy kraj kliknij Nowy kraj

Wyświetli się nowe okienko, które wypełnij stosownie do potrzeb po czym kliknij "wstaw" w celu zapisania zmian i dodania kraju.

Nowy kraj pojawi się na liście


Edycja kraju

Aby edytować wybrany kraj kliknij "edytuj".

Wyświetli się nowe okienko, w którym kliknij

Po czym wypełnij analogiczne okienko jak w przypadku dodawania nowego kraju i kliknij "aktualizuj" w celu zapisania zmian.

Usuwanie kraju

Aby usunąć wybrany kraj kliknij

I w okienku które się pojawi kliknij