Opcje produktów

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU

sklep internetowy

W tym miejscu można tworzyć opcje, które wybiera się podczas dodawania lub edycji produktu. Dzięki opcjom dajesz klientom swojego sklepu możliwość wyboru np. koloru bluzki, rozmiaru butów, parametrów sprzętu elektronicznego itp. Opcje możesz przypisać konkretnym produktom czy też kategoriom produktów.


Tworzenie opcji produktów


Moduł opcji produktów składa się z trzech kart: kategorie, nazwa opcji i wartości opcji. Aby dodać nową opcję:

1. Na karcie "Kategorie" wybierz kategorię, dla której chcesz stworzyć opcję. Jeśli wybrana kategoria zawiera podkategorie, to opcje będą dostępne w jej podkategoriach zgodnie z zasadą dziedziczenia w dół. Jeśli nie wybierzesz żadnej pozycji z listy lub zaznaczysz Kategoria główna, opcje będą dostępne w produktach z całego sklepu.


2. Na karcie "Nazwa opcji" wybierz typ opcji lista wartości, lub wpisywanie rozmiarów, wprowadź nazwę tworzonej opcji i kliknij Dodaj. Nowa opcja pojawi się na liście.3. Na karcie "Wartości opcji" wybierz stworzoną przed chwilą opcję z rozwijanej listy. Następnie w polach obok wprowadź jej wartość i kliknij Dodaj.Powtarzaj tę czynność dodając kolejne wartości.

Tworzenie opcji z możliwością wpisywania wymiarów przez klienta. 

1. Postępuj zgodnie z punktami od 1 do 2, jak przy tworzeniu opcji produktów z wyborem wartości. 

2. Jako typ opcji wybierz Wpisywanie wartości przez klienta, a następnie podaj jej nazwę, na przykład wymiary blatu.3. 
Dodaj opis, na przykład Określ wymiary blatu w cm, jeśli zamawiasz produkt na miarę, a następnie określ szerokość minimalną, maksymalną oraz domyślną, wysokość minimalną, maksymalną oraz domyślną, a także wybierz jednostkę miary dla każdego z pól. Jeśli nie ma jednostki miary, która Cię interesuje, możesz ją utworzyć w menu Produkty i kategorie > Jednoskti


Jeżeli nie chcesz, aby klienci podawali oba rozmiary, szerokość i długość, możesz zablokować edycję jednego z nich zaznaczając pole Wyłącz edycję. Pozwoli to np na określenie stałej szerokości firany, której klient nie będzie mógł zmienić, pozwalając jedynie na określenie długości. 

4. Tak, jak w przypadku opcji wyboru, opcję z wpisaniem wartości należy również załączyć w edycji produktu. W tym celu wejdź w edycję produktu, dla którego opcja ma być dostępna, przejdź na kartę Opcje i włącz stworzoną opcję podawania rozmiaru. Możesz w tym miejscu również ustalić indywidualne wymiary domyślne dla każdego produktu osobno. 
Ważne!
Podanie wymiarów przez klienta spowoduje przeliczenie ceny produktu. Jeśli podajesz cenę dla produktu z opcją określania rozmiaru, podajesz ją dla wymiarów domyślnych. Sklep obliczy nową cenę na podstawie zmiany powieżchni. Na przykład jeśli firana o domyślnych rozmiarach 80 cm X 100 cm kosztuje 100 zł, a klient wybierze rozmiar 80 cm X 150 cm, sklep sam wyliczy cenę 150 zł. 

Edycja i usuwanie opcji produktów

Możesz edytować i usuwać poszczególne opcje produktów oraz ich wartości. Aby edytować opcję lub wartość, kliknij ikonę Edytuj w kolumnie "Akcja".


Aby usunąć opcję lub wartość opcji, kliknij ikonę Usuń w kolumnie "Akcja".


UWAGA
Jeżeli opcja będzie powiązana z przynajmniej jednym produktem, nie będzie można jej usunąć. W pierwszej kolejności należy usunąć daną opcję i jej wartości we wszystkich produktach (Menu produkty i kategorie > edycja > karta "Opcje" w edycji produktu.


Zobacz też: