Opcje produktów

MENU

sklep internetowy

W tym miejscu można tworzyć opcje, które wybiera się podczas dodawania lub edycji produktu. Dzięki opcjom dajesz klientom swojego sklepu możliwość wyboru np. koloru bluzki, rozmiaru butów, parametrów sprzętu elektronicznego itp. Opcje możesz przypisać konkretnym produktom czy też kategoriom produktów.


Tworzenie opcji produktów


Moduł opcji produktów składa się z trzech kart: kategorie, nazwa opcji i wartości opcji. Aby dodać nową opcję:

1. Na karcie "Kategorie" wybierz kategorię, dla której chcesz stworzyć opcję. Jeśli wybrana kategoria zawiera podkategorie, to opcje będą dostępne w jej podkategoriach zgodnie z zasadą dziedziczenia w dół. Jeśli nie wybierzesz żadnej pozycji z listy lub zaznaczysz Kategoria główna, opcje będą dostępne w produktach z całego sklepu.


2. Na karcie "Nazwa opcji" wprowadź nazwę tworzonej opcji i kliknij Dodaj. Nowa opcja pojawi się na liście.3. Na karcie "Wartości opcji" wybierz stworzoną przed chwilą opcję z rozwijanej listy. Następnie w polach obok wprowadź jej wartość i kliknij Dodaj.Powtarzaj tę czynność dodając kolejne wartości.


Edycja i usuwanie opcji produktów

Możesz edytować i usuwać poszczególne opcje produktów oraz ich wartości. Aby edytować opcję lub wartość, kliknij ikonę Edytuj w kolumnie "Akcja".


Aby usunąć opcję lub wartość opcji, kliknij ikonę Usuń w kolumnie "Akcja".


UWAGA
Jeżeli opcja będzie powiązana z przynajmniej jednym produktem, nie będzie można jej usunąć. W pierwszej kolejności należy usunąć daną opcję i jej wartości we wszystkich produktach (Menu produkty i kategorie > edycja > karta "Opcje" w edycji produktu.


Zobacz też: