Zadania: Przed terminem wykonania

MENU

Do tej części panelu administracyjnego możemy dostać się klikając na stronie CRM przycisk Przypomnienia. (Ikona wykrzyknika)


Na liście zadań w tej sekcji znajdują się te zadania, których termin realizacji jeszcze nie upłynął.