Polecane produkty

MENU

sklep internetowy

W tej części panelu administracyjnego zarządzasz produktami, które wyświetlane są na stronie sklepu w boxie "Polecamy" lub "Produkty polecane". Box ten możesz włączyć i umieścić w odpowiednim miejscu za pomocą modułu zarządzania układem graficznym sklepu (menu Wygląd i treść >Wygląd >Układ).

Włączanie boxa "Polecane produkty"

Aby włączyć wyświetlanie polecanych produktów na stronie Twojego sklepu:

1. Przejdź do modułu zarządzania układem sklepu wybierając z górnego menu Wygląd i treść >Wygląd >Układ strony - moduły.


2. Zaznacz box "Produkty polecane", a następnie przeciągnij go myszką w górę lub w dół, aby ustawić jego pozycję względem innych boxów.

3. Kliknij Zapisz. Polecane produkty pojawią się na stronie sklepu.

Jak dodać produkt do produktów polecanych?

Zobacz film, jak dodawać produkty do produktów polecanych

Aby jakiś produkt wyświetlał się w boxie "Produkty polecane", należy:

1. Odszukać go na liście produktów w panelu sklepu i kliknąć przy nim ikonę Dodaj do produktów polecanych (gwiazdkę).


2. Określ datę, do upłynięcia której produkt ma być wyświetlany w boxie "Produkty polecane". Produkt pojawi się na liście w module "Produkty polecane" i w boxie na stronie sklepu.

Edycja produktów polecanych

Jeżeli chcesz wyłączyć wyświetlanie produktu w boxie na stronie sklepu, kliknij ikonę Wyłącz w kolumnie "Aktywność".

Aby ponownie włączyć wyświetlanie produktu na stronie sklepu, kliknij ikonę Włącz w kolumnie "Aktywność".

Jeżeli chcesz zmienić termin wyświetlania produktu w boxie na stronie sklepu, kliknij ikonę Edytuj w kolumnie "Akcja", a następnie zmień datę w wyświetlonym oknie.

Jeżeli chcesz usunąć produkt z listy produktów polecanych, kliknij Edytuj w kolumnie "Akcja", a następnie Usuń w nowo otwartym oknie.

Zobacz też: