Tekst powitalny

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU

Dzięki tej funkcji możesz umieścić na stronie głównej swojego sklepu tekst, którym powitasz klientów lub przekażesz im jakąś ważną informację. Nie rozpisuj się tutaj. Informacje na temat firmy, wysyłki towarów itp. możesz umieścić na Stronach informacyjnych ».


Jak umieścić tekst powitalny na stronie głównej sklepu?

1. Z menu Wygląd i treść >Strona główna wybierz pozycję Tekst powitalny.

2. Podaj tytuł tekstu powitalnego dla obecnie używanej lub wszystkich wersji językowych strony.

 

Uwaga!!!
Tytuł jest jednocześnie nazwą modułu. Jeśli pozostawisz to pole puste, tekst powitalny nie pojawi się na stronie.

3. Wprowadź treść tekstu powitalnego korzystając z Edytora ».

4. Kliknij Zapisz. Tekst powitalny pojawi się na stronie sklepu.

5. Przejdź do menu Wygląd i treść > Wygląd > Układ strony moduły i sprawdź, czy moduł Ruchomy banner jest włączony w kolumnie środkowej. Jeżeli moduł jest wyłączony, zaznacz go i przesuń w górę lub w dół, aby określić jego pozycję względem innych elementów kolumny środkowej.