Jak usunąć niepotrzebne konto Allegro ze sklepu

MENU

Aby usunąć niepotrzebne konto API Allegro ze swojego sklepu:
Przejdź do menu Aukcje > Konfiguracja modułu Allegro > Lista kont webapi.


Przy usuwanym koncie kliknij Usuń (ikona kosza), a następnie Tak


Uwaga!

Jeżeli z usuwanym kontem są powiązane aukcje Allegro, należy je najpierw usunąć z zakładek Sprzedaję, Sprzedane, Niesprzedane, oraz Do wystawienia, lub przenieść aukcje na inne, działające konto API. 

Aby przenieść aukcje na inne konto:
Przejdź do menu Aukcje > Aukcje Allegro.
Przejdź do zakładki, w której widać aukcje z usuwanego konta, a następnie zaznacz je, z dolnego lub górnego menu wybierz opcję Zmień konto API, wybierz właściwe konto Allegro i kliknij Wykonaj


Powtarzaj tę czynność dla pozostałych zakładek Sprzedane, Niesprzedane, Wystawione, aż na usuwanym koncie nie pozostanie żadna aukcja.