Grupy klientów

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU

 

Grupy klientów tworzy się po to, aby przyporządkować klientów do poszczególnych grup, w celu udzielenia im odpowiednich rabatów. Przykładowo tworząc grupę "Stali klienci" możesz nadać klientom, należącym do tej grupy, odpowiedni rabat. Do dowolnej grupy klientów możesz przyporządkować rabat lub wysłać newsletter. Aby dodać klienta do grupy, znajdź go na liście klientów i dodaj go do odpowiedniej grupy. Możesz także ustawić w danej grupie, aby nowi klienci od razu byli zapisywani do tej grupy i od razu otrzymali rabat na starcie.

 

Tworzenie grup klientówAby utworzyć nową grupę rabatową, w menu Klienci i zamówienia kliknij Klienci, a następnie Grupy klientów.

 


Na stronie, która się otworzy, widoczna jest lista utworzonych wcześniej grup klientów. Aby dodać nową grupę, należy kliknąć Dodaj nową grupę.

 


Otworzy się okno tworzenia grupy klientów, w którym należy podać następujące dane:

  • Nazwa grupy - Tu wpisz nazwę grupy rabatowej

  • Pokaż marżę - Tu wybierasz ceny z marżą lub bez niej.

  • Pokaż ceny hurtowe produktów - Wyświetla ceny wprowadzone w polu Cena hurtowa w edycji produktu zamiast ceny podstawowej. Produkty dla klientów hurtowych są automatycznie wykluczane z promocji.
  • Rabat % - Wpisz ile procent ma wynosić rabat

  • Minimalna kwota do rabatu - Kwota po osiągnięciu, której rabat zacznie obowiązywać

  • Minimalna ilość produktów do rabatu - Ilość produktów, od której rabat zacznie obowiązywać.

 


Następnie zaznacz produkty objęte tą grupą rabatową i kliknij Aktualizuj.

Nowa grupa klientów zostanie wyświetlona na liście

 

Edycja i usuwanie grup

 

Aby edytować grupę kliknij ikonę czerwonego ołówka obok jej nazwy, po czym wypełnij analogiczne, jak przy tworzeniu nowej grupy. Edytor umożliwia także usunięcie grupy klientów.

 

Aby dodać klienta do grupy:

 

1. W menu Klienci i zamówienia otwórz Listę klientów.

 


2.
Kliknij przycisk Edytuj przy nazwie klienta, którego chcesz dodać do grupy klientów.

3. W oknie edycji odszukaj pozycję Grupa rabatowa i wybierz z listy odpowiednią grupę.

 

Uwaga!
Przydział do grupy rabatowej nie uda się, gdy klient z tego samego adresu e-mail dokonał zakupu bez rejestracji. 

Aby rozwiązać problem:
1. Wejdź w menu Klienci i zamówienia > Klienci.
2. W polu filtrowania wpisz adres e-mail klienta, aby go wyszukać. 
3. Gdy zobaczysz dwóch lub więcej klientów z tym samym adresem e-mail, powiąż ich ze sobą. Do takiej sytuacji dochodzi gdy klient wielokrotnie składa zamówienie bez rejestracji. 
Kliknij przycisk edycji przy kliencie wyświetlonym na czerwono, a następnie kliknij Powiąż klienta z innym.
4. Wybierz klienta, z którym chcesz połączyć konto i kliknij Wykonaj
Powtarzaj powyższe czynności do chwili, aż na liście klientów będzie tylko jeden zarejestrowany klient z wyszukanego adresu e-mail. 

Zobacz też: