Google menedżer tagów, Konfiguracja kontenera tagów

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU

Czym jest Google Tag Menadżer - GTM?

Google menadżer tagów to narzędzie, które ułatwia zarządzanie różnymi skryptami, jak Google Analytics, Google ADS itp, bez konieczności wklejania kodów html, zmniejszając przy tym zaangarzowanie programistów. 

Czym są kontenery?

Kontener to element GTM, który wewnątrz zawiera tagi, zmienne oraz skrypty do obsługi usług, takich jak Google Ads, Google Analytics itd. Tworząc kontener w GTM, możesz do niego dodać identyfikatory usług, z których będziesz korzystać. 

Najważniejsze zalety

  • Łatwa implementacja usług, bez konieczności zatrudniania programisty
  • Wszystkie usługi w jednym miejscu
  • Łatwe testowanie funkcji przed jej opublikowaniem
  • Kontrola wersji, w razie problemów można łatwo cofnąć się do poprzedniej wersji usługi

Uzyskiwanie GTM - Google Tag Manager

Aby rozpocząć tworzenie tagu dla Twojego sklepu, wejdź na stronę tagmanager.google.com, zaloguj się swoimi danymi do konta Google, a jeśli wchodzisz po raz pierwszy, zarejestruj konto menadżera, podając nazwę firmy i wybierając platformę, na której kod ma działać. Dla potrzeb sklepu wystarczy wybrać Witryna internetowa.


Po utworzeniu swojego konta w górnej części strony zobaczysz stój kod w postaci GTM-XXXXX, gdzie XXXXX, to twój identyfikator, który należy umieścić w sklepie. 

Dodawanie GTM do sklepu

W panelu administratora sklepu wejdź kolejno w menu Narzędzia > Narzędzia webmastera > Google Menadżer tagów - Remarketing dynamiczny i wklej skopiowany kod GTM, ale bez przedrostka GTM. Jeżeli Twój kod ma postać GTM-ABC1234, to wklej jtylko ABC1234.


Teraz możesz utworzyć kampanie reklamowe z wykorzystaniem Remarketingu Dynamicznego, zacznij od razu https://ads.google.com/intl/pl_pl/getstarted/