Jednostki

MENU

 


Na tej stronie możesz zarządzać jednostkami miar i wag. Dzięki nim możesz sprzedawać swoje produkty nie tylko na sztuki, lecz również na kilogramy, metry kwadratowe czy litry.


Aby dodać nową jednostkę:

 

1. Przejdź do Produkty i kategorie > Jednostki > Dodaj nową jednostkę.


2. Wprowadź nazwę jednostki w polach "Nazwa jednostki miary" i "Nazwa opakowania".


3. Kliknij przycisk "Zapisz".


Uwagi:

  • Indeks górny nazwy jednostki umieść między znacznikami <sup> i </sup>.

  • Zaleca się, by pola "Nazwa jednostki miary" i "Nazwa w złożonym zamówieniu" wypełnić identycznie.


Nowa jednostka pojawi się na liście jednostek oraz w karcie "Magazyn" na stronie edycji i tworzenia produktu (patrz: Instrukcja zarządzania produktami »).

 


Aby edytować istniejące jednostki:

1. Kliknij przycisk "Edytuj" przy nazwie jednostki, którą chcesz edytować.


2.
Wprowadź zmiany na nowo otwartej stronie i kliknij przycisk "Zapisz".


Zobacz też: