Przykładowe skrypty

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów wykorzystania API.

Przykłady zawierają komunikację przez wszystkie interfejsy jakie obsługuje nasze oprogramowanie.Niektóre z nich pokazują przykłady z logowaniem.


1. Przykład użycia funkcji doGetOptionsFromString poprzez interfejs JSON

<?php
$c = curl_init('http://demo.sstore.pl/ext/webapi/json');
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
$params = array(
"method" => "doGetOptionsFromString",
"params" => array('option_string'=>'277{6}24{7}26')
);
$postParams = "json=" . json_encode($params);
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams);
$tmp = curl_exec($c);
$res = json_decode($tmp, true);
// var_dump($res);
?>


2. Przykład użycia funkcji doGetOrdersList poprzez interfejs JSON

<?php
$c = curl_init('http://demo.sstore.pl/ext/webapi/json');
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
$params = array(
"method" => "doLogin",
"params" => array('user' => 'test', 'password' => 'test')
);
$postParams = "json=" . json_encode($params);
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams);
$tmp = curl_exec($c);
$res = json_decode($tmp, true);
curl_close($c);

$session_id = $res['session_id'];

$c = curl_init('http://demo.sstore.pl/ext/webapi/json');
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
$params = array(
"method" => "doGetOrdersList",
"params" => array('customer_id' => 0,'status' => 1,'package' => 5,'offset' => 0,'session_id' => $session_id)
);
$postParams = "json=" . json_encode($params);
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams);
$tmp = curl_exec($c);
$res = json_decode($tmp, true);
curl_close($c);

// var_dump($res);

$c = curl_init('http://demo.sstore.pl/ext/webapi/json');
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
$params = array(
"method" => "doLogout",
"params" => array('session_id' => $session_id)
);
$postParams = "json=" . json_encode($params);
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams);
$tmp = curl_exec($c);
$res = json_decode($tmp, true);
curl_close($c);
?>


3. Przykład użycia funkcji doGetProductsList poprzez interfejs JSON

<?php
$c = curl_init('http://demo.sstore.pl/ext/webapi/json');
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
$params = array(
"method" => "doGetProductsList",
"params" => array('category_id'=>0)
);
$postParams = "json=" . json_encode($params);
curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams);
$tmp = curl_exec($c);
$res = json_decode($tmp, true);
// var_dump($res);
?>


4. sPrzykład użycia funkcji doGetOrdersList poprzez interfejs SOAP

<?php
$endpoint = 'http://demo.sstore.pl/ext/webapi/wsdl';
$soap = new SOAP_Client($endpoint, true);

$method = "doLogin";

$params = array('user' => 'test', 'password' => 'test');
$sid = $soap->call($method, $params);

$method = "doGetOrdersList";
$params = array('customer_id' => 0,'status' => 1,'package' => 5,'offset' => 0,'session_id' => $sid->session_id);

$orders = $soap->call($method, $params);

$method = "doLogout";
$params = array('session_id' => $sid->session_id);
$sid = $soap->call($method, $params);

?>


5. Przykład użycia funkcji doGetProductsList poprzez interfejs XML

<?php
$c = curl_init('http://demo.sstore.pl/ext/webapi/xml');
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);

$params = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<data>
<method>doGetProductsList</method>
<params>
<category_id>0</category_id>
<package>20</package>
</params>
</data>
';
$postParams = "xml=" . ($params);

//$postParams = 'method=doGetProductsList&category_id=0&package=20';

curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams);

$res = curl_exec($c);

?>