Ustawienia produktów

MENU

Na tej stronie znajdują się ustawienia dotyczące produktów i ich sposobu wyświetlania w Twoim sklepie internetowym. Możesz tu ustawiać parametry związane ze sprzedażą towarów, dodawaniem ich do koszyka czy też z wyświetlania ich w boxach z nowościami, promocjami i produktami polecanymi.


 • Możliwość kupna produktów oczekiwanych
  Włącza i wyłącza możliwość składania przez klientów zamówień na produkty z późniejszą datą pojawienia się w sklepie.
 • Przełączaj walutę przy zmianie języka na stronie sklepu
  Jeśli ta opcja jest włączona, wraz ze zmianą wersji językowej strony sklepu waluta wyświetlanych cen zmieni się na taką, która jest ustawiona dla danego języka (patrz: Języki »).
 • Przejdź do koszyka po dodaniu do niego produktu
  Jeśli ta opcja będzie włączona, po kliknięciu przycisku "Do koszyka" klientowi sklepu zostanie wyświetlony koszyk z dodanym do niego produktem.
 • Pokaż wybór waluty w koszyku
  Włączenie tej opcji pozwala klientowi wybrać walutę, w jakiej chce dokonać zakupu. Jeśli chcesz, żeby sklep obsługiwał ceny w kilku walutach, skonfiguruj ustawienia dotyczące walut ».
 • Pozwól gościom używać opcji "Powiadom znajomego"
  Włącza i wyłącza możliwość informowania o produktach innych osób dla niezalogowanych klientów sklepu.
 • Pozwól na dodawanie recenzji do produktów
  Włącza lub wyłącza możliwość pisania przez klientów recenzji poszczególnych produktów (patrz: Recenzje »).
 • Pokaż liczbę produktów w kategorii
  Włączenie tej opcji powoduje wyświetlanie przy nazwie kategorii liczby produktów do niej przypisanych.
 • Pokazuj rozwijane menu kategorii
  Włącza lub wyłącza pokazywanie rozwijanej listy podkategorii po najechaniu kursorem na nazwę kategorii w menu.
 • Pokazuj obrazki w podkategoriach Włączenie tej opcji powoduje wyświetlanie obrazków przy nazwach podkategorii w rozwijanym menu.

 • Pokazuj produkty z kategorii głównej na liście produktów pozwala na wyświetlenie produktów ze wszystkich podkategorii w środkowej kolumnie sklepu zamiast podkategorii z ich zdjęciami. Jeżeli masz wiele podkategorii w kategorii nadrzędnej, ustaw tą opcję na Nie.
 • Przeliczanie sumy zamówienia dla cen brutto
  Jeśli opcja jest włączona, sklep mnoży cenę brutto danego towaru przez liczbę sztuk i od tej kwoty oblicza podatek VAT. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule Jak w sklepach sStore tworzone są zamówienia? ».
  Uwaga!
  Ustawienie tej opcji na Nie, może generować błędne ceny brutto w plikach XML dla porównywarek cen, np. zamiast 42,00 brutto może powstać 41,99999899 zł brutto.
 • Wyświetlaj cenę wraz z podatkiem
  Powoduje wyświetlanie ceny wyższej o ustalony podatek VAT.
 • Wyświetlaj także cenę bez podatku
  Jeśli ta opcja jest włączona, to przy każdym produkcie oprócz ceny brutto wyświetlona zostanie także cena netto.
 • Wyświetlaj cenę również klientom niezalogowanym
  Możliwość wyświetlania ceny produktu dla wszystkich użytkowników sklepu. Wyłączenie tej opcji sprawi, że cena produktu będzie wyświetlana tylko użytkownikom zalogowanym.
 • Wyświetlaj cenę bez rabatu razem z ceną z rabatem dla klienta
  Włączenie tej opcji sprawia, iż klient przy zakupie widzi wielkość rabatu wyrażoną kwotowo.
 • Wyświetlaj czas realizacji wysyłki
  Powoduje wyświetlanie na stronie produktu czasu, w jakim produkt ten może zostać wysłany do klienta sklepu. W edycji danego produktu (w zakładce "Magazyn") ustawiamy czas potrzebny na jego wysłanie. Możemy to również zmienić dla wszystkich produktów (patrz: Jak ustawić czas wysyłki dla produktów? »).

 • Pokaż przy każdej opcji punkt z informacją o wartościach opcji/cech -
  Jeżeli ta funkcja jest włączona, przy każdej opcji produktu pojawi się przycisk z literą I. Jego kliknięcie wyświetli miniaturki zdjęć przypisanych do wartości opcji produktu. Funkcja ta działa tylko przy opcjach typu radio.

 • Przeliczanie cen promocyjnych jako procent ceny produktów
  Włączenie tej opcji spowoduje, że gdy zmienisz podstawową cenę produktu, zmieni się także jego cena promocyjna. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule W jaki sposób tworzona (obliczana) jest cena produktu w sklepie internetowym działającym na oprogramowaniu sStore (platforma sklepyWWW.pl)? ».
 • Liczba kolumn na listach produktów na stronie głównej
  Za pomocą tej opcji możesz ustalić, ile produktów ma zmieścić się w jednym rzędzie w boxach z nowościami, promocjami itp. na stronie głównej sklepu.
 • Wyświetlanie animowanych promocji
  Włącza i wyłącza animację ofert z oznaczeniem promocyjnym.
 • Wyświetlanie przewijanych promocji
  Sprawia, że produkty w boxie z promocjami się przewijają.
 • Czas wyświetlania animowanego obrazka w promocji
  Wyrażony w sekundach czas, na jaki zatrzymuje się przewijanie boxu z promocjami w bocznej kolumnie sklepu.
 • Wyświetlanie animowanych nowości
  Włączanie lub wyłączanie animacji najnowszych ofert.
 • Wyświetlanie przewijanych nowości
  Włącza lub wyłącza przewijanie w boxie nowości.
 • Czas wyświetlania animowanych nowości
  Wyrażony w sekundach czas, na jaki zatrzymuje się przewijanie boxu z nowościami w bocznej kolumnie sklepu.
 • Wyświetlanie animowanych produktów polecanych
  Włączanie lub wyłączanie animacji produktów oznaczonych jako polecane.
 • Wyświetlanie przewijanych produktów polecanych
  Włącza lub wyłącza przewijanie w boxie z produktami polecanymi.
 • Czas wyświetlania animowanych produktów polecanych
  Wyrażony w sekundach czas, na jaki zatrzymuje się przewijanie boxu z produktami polecanymi w bocznej kolumnie sklepu.
 • Nowości, promocje i polecane w menu kategorii...
  Wpisanie tu liczby 0 wyłącza wyświetlanie tych pozycji w bocznym menu kategorii (w bocznej kolumnie sklepu), 1 włącza wyświetlanie ich nad listą kategorii, a 2 - u dołu listy.
 • Animowane dodawanie do koszyka
  Włączenie tej opcji spowoduje, że gdy klient kliknie przycisk "Do koszyka" na liście produktów, wyświetlone zostanie okienko z możliwością wyboru opcji (wariantu) danego produktu.
 • Przycisk do koszyka przy każdej opcji
  Włączenie tej opcji spowoduje, że na stronie produktu przy każdej z jego opcji (wariantów) pojawi się oddzielny przycisk "Do koszyka". Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Jak włączyć przycisk "Do koszyka" przy każdej opcji produktu? ».

 • Sposób wyboru opcji Przełącza sposób wyboru opcji między rozwijalną listą (pole select) lub listą ze wszystkimi wartościami opcji wraz z miniaturkami zdjęć opcji (Pole radio). Funkcja ta nie będzie działać, gdy włączysz przycisk do koszyka przy każdej opcji.

 • Pokaż ceny przy opcjach produktu Włącza lub wyłącza widoczność ceny wartości opcji w opcjach typu select oraz radio.

 • Wyświetlanie sumy ceny produktu i ceny opcji...
  Funkcja ta działa, gdy włączone są oddzielne przyciski "Do koszyka" dla każdej opcji. Sprawia, że przy każdym z wariantów produktu pojawia się cena będąca sumą jego ceny podstawowej i wartości danej opcji.
 • Wybór strony produktu
  Możesz dokonać wyboru między dwoma wariantami wyglądu strony produktu:

 • Dodatkowa zakładka na stronie produktu
  Możesz ustawić jedną ze stron informacyjnych lub jeden z dodatkowych boksów jako dodatkową zakładkę wyświetlaną na karcie każdego produktu. Dowiedz się więcej o tworzeniu stron informacyjnych oraz dodatkowych boksów.

 • Pokaż informację z napisem Nowość przy produktach w module Nowości
  Pozwala na wyświetlanie wstążek z napisem Nowość obok zdjęcia produktu.

 • Pokaż informację z napisem Polecane przy produktach w module Polecane
  Pozwala na wyświetlanie wstążek z napisem Polecane obok zdjęcia produktu, gdy jest dodany do polecanych.

 • Pokaż informację z napisem Promocja przy produktach w module Promocje
  Pozwala na wyświetlanie wstążek z napisem Promocja obok zdjęcia produktu, gdy jest dodany do promocji.

 • Gdy produkt dodany jest do wielu modułów to pokazuj
  Jeżeli produkt jest dodany do wielu modułów, na przykład do promocji i polecanych, to możesz zdecydować, czy sklep ma wyświetlić wstążkę Nowość, Promocja, czy Polecany
 • Wyłącz koszyk na stronie sklepu - dla obsługi programów partnerskich
  Włączenie tej opcji spowoduje usunięcie przycisku Do koszyka i zastąpi go przyciskiem Przejdź do sklepu. Opcja ta pozwala zmienić sklep w pasaż handlowy, do którego możesz dodawać produkty z serwisów affiliacyjnych - Dowiedz się więcej.

 • Waga produktu pokazywana na karcie produktu
  Pozwala włączać lub wyłączać wyświetlanie wagi produktu na karcie produktu pod informacją o dostępności.
 • Koszty wysyłki pokazywane na karcie produktu
  Włączenie tej opcji spowoduje włączenie linka Sprawdź koszty wysyłki na karcie produktu. Jego kliknięcie spowoduje otwarcie okna wyświetlającego koszty dostawy produktu na podstawie jego wagi w zależności od ustawień modułów wysyłki.
 • Pokaż przycisk "Zapytaj o produkt"
  Pozwala na wyłączenie przycisku Zapytaj o produkt na stronie produktu. Dzięki temu możesz wyłączyć możliwość wysyłania e-maila z zapytaniem o produkt przypadku, gdy prowadzisz pasaż handlowy.
 • Szerokość obrazka logo w module producenci
  Pozwala ustawić szerokość logo producentów w module Logo producentów* na stronie głównej sklepu.
 • Wysokość obrazka logo w module producenci
  Pozwala ustawić wysokość logo producentów w module Logo producentów* na stronie głównej sklepu.
 • Ilość wyświetlanych logotypów w module producenci
  Pozwala ustawić ilość wyświetlanych logotypów producentów w module Logo producentów*. Jeżeli w sklepie jest więcej producentów niż ustalona ilość do wyświetlenia, będą oni wyświetlani losowo.
 • Pokazywanie nazwy producenta pod logotypem
  Pozwala włączyć wyświetlanie nazwy producenta pod jego logotypem w module Logo producentów*
 • Szybkość animacji logotypów (w sekundach).
  Pozwala ustawić czas wyświetlania logo producentów tak samo, jak ma to miejsce z czasem przewijania nowości, promocji i polecanych produktów.
*Logo producentów to moduł wyświetlający logo producentów w środkowej kolumnie na stronie głównej Twojego sklepu. Kliknięcie w logo producenta spowoduje wyświetlenie wszystkich jego produktów w Twoim sklepie. Aby logo producentów były widoczne, skaż menu Wygląd i treść > Wygląd > Układ strony - moduły i w środkowej kolumnie zaznacz Producenci - logo

 

Zobacz też: