Ustawienia regionalne

MENU

sklep internetowy


Ten dział konfiguracji dotyczy ustawień związanym z prowadzeniem handlu danym kraju i/lub regionie. Umożliwia dokonanie ustawień, które pozwolą na obsługę klientów z wielu państw, posługujących się różnymi językami i walutami pieniężnymi. Można tu również ustawić klasy podatkowe i stawki podatków obowiązujące w poszczególnych krajach.

 

Języki

Tutaj znajdują się opcje do zarządzania językami sklepu. Możesz wybrać język, w którym sklep będzie się uruchamiał domyślnie czy włączyć lub wyłączyć dany język. Znajdują się tu również opcje edycji języka oraz utworzenia nowego języka.

Zmiana domyślnego języka sklepu

To czy dany język jest ustawiony jako domyślny widzisz po obecności napisu

Aby ustawić dany język jako domyślny kliknij "edytuj"

W kolejnym okienku zaznacz "Ustaw jako domyślne".

Po czym kliknij aktualizuj w celu zapisania zmian. Zmiana domyślnego języka spowoduje zmianę języka na stronie sklepu.

Włączanie i wyłączanie języków

Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie danego języka kliknij na odpowiedni znak

Edycja języka

Aby edytować dany język kliknij "edytuj".


Wyskoczy kolejne okienko w którym edytuj język i kliknij "aktualizuj" w celu zapisania zmian.

Dodawanie nowego języka

Kliknij "nowy język"

Wyskoczy teraz nowe okienko które wypełnij stosownie do potrzeb po czym kliknij "wstaw"

Nowo dodany język wyświetli się na liście

Usuwanie języka

Aby usunąć język kliknij "edytuj"

Pojawi się nowe okienko, w którym kliknij "usuń".

Kraje

Na tej stronie możesz zarządzać listą krajów, które będą wyświetlane w formularzach Twojego sklepu na przykład przy rejestracji nowego klienta. Możesz tu dodawać edytować i usuwać kraje wraz z ich kodami ISO. Kod ISO to międzynarodowy kod kraju. Dla przykładu "PL" to kod Polski.

Dodawanie kraju

Aby dodać nowy kraj kliknij

Wyświetli się nowe okienko, które wypełnij stosownie do potrzeb po czym kliknij "wstaw" w celu zapisania zmian i dodania kraju.

Nowy kraj pojawi się na liście

Edycja kraju

Aby edytować wybrany kraj kliknij "edytuj".

Wyświetli się nowe okienko, w którym kliknij

Po czym wypełnij analogiczne okienko jak w przypadku dodawania nowego kraju i kliknij "aktualizuj" w celu zapisania zmian.

Usuwanie kraju

Aby usunąć wybrany kraj kliknij

I w okienku które się pojawi kliknij


Regiony administracyjne

Na tej stronie możesz ustawić takie rzeczy jak województwa czy dzielnice. Wszystko jest tu domyślnie skonfigurowane więc nie ma potrzeby zmieniania czegokolwiek.

 


Strefy geograficzne

Na tej stronie konfigurujesz takie rzeczy jak stawki podatku lub sposoby wysyłki dla danego obszaru. Dla przykładu jeśli utworzysz strefę geograficzną "Polska" i umieścisz w niej wszystkie polskie województwa to każdy klient pochodzący z Polski będzie miał od razu ustaloną stawkę podatku przy zakupie towaru.

Więcej o strefach podatkowych >

Klasy podatków

Na tej stronie ustalasz nazwy i stawki podatków


Stawki podatków

Na tej stronie konfigurujesz stawki podatku VAT doliczanego do ceny produktów

Waluty

Tutaj ustawiasz domyślną walutę sklepu oraz przelicznik dla pozostałych