Widget Twitter

MENU

 


Możesz zintegrować sklep internetowy z serwisem społecznościowym Twitter. Na stronie Twojego sklepu będzie ona widoczna w postaci bocznej zakładki. Gdy użytkownik najedzie kursorem myszy na tę zakładkę, ukażą mu się wpisy ze strony Twojego Twittera.

 Aby Utworzyć widget Twitter, musisz wygenerować dla niego kod osadzania. W tym celu:

1. Wejdź na stronę https://publish.twitter.com/
2. W pole na góze wklej pełny adres URL prowadzący do Twojego profilu na Twitterze, na przykład https://twitter.com/SklepyWWW.
3.
Wybierz formę Twojego widgetu, na przykład Embedded Timeline 
4. Skopiuj wykenerowany skrypt lub kliknij przycisk Copy Code.
5. Zaloguj się do panelu administracyjnego, a następnie wejdź w menu Konfiguracja > Integracje > Serwisy społecznościowe.

6.
Pod pozycją Widget Twitter kliknij w Skonfiguruj.
7.
Włącz Widget Twitter na Tak, wpisz swoją nazwę użytkownika oraz wklej kod osadzania skopiowany w punkcie 4, jak na poniższym zrzucie.