Widget Twitter

MENU

 


Możesz zintegrować sklep internetowy z serwisem społecznościowym Twitter. Na stronie Twojego sklepu będzie ona widoczna w postaci bocznej zakładki. Gdy użytkownik najedzie kursorem myszy na tę zakładkę, ukażą mu się wpisy ze strony Twojego Twittera.

 

 


 

 

Aby skonfigurować widget Twitter w sklepie internetowym:

 

1. Z menu Konfiguracja wybierz pozycję Integracje. Następnie w zakładce Serwisy społecznościowe odszukaj sekcję Widget Twitter.

 

2. Kliknij przycisk Skonfiguruj.

 

 

 

 

3. Wprowadź odpowiednie ustawienia na nowo otwartej stronie, klikając na przyciski Edytuj w kolumnie Akcja.

 

 

 

 

  • Opcję Widget twitter.com - włącz zakładkę ustaw na TAK, by boczna zakładka Twittera była widoczna na stronie Twojego sklepu.

 

  • W opcji Widget twitter.com - nazwa użytkownika podaj adres strony swojego Twittera.

  • W opcji Widget twitrer.com - Identyfikator widżetu podaj identyfikator pobrany z ustawień strony Twitter'a.

 

  • Ostatnie dwie opcje służą do wyboru grafiki bocznych zakładek.

 


Aby skonfigurować boczny pasek zakładek:

 

Kliknij Ustawienia i dokonaj stosownych zmian na nowo otwartej stronie.


Jak uzyskać identyfikator widżetu?

1. Na stronie swojego Twittera kliknij strzałkę koło zębatego kółka i wybierz Ustawienia.

2. Wybierz Widżety, a następnie Stwórz nowy.

3. Jako źródło danych wybierz Oś czasu użytkownika i kliknij przycisk Utwórz widżet.

4. W kodzie HTML widżetu (pod podglądem) odszukaj zmienną "data-widget-id" i skopiuj cyfry znajdujące się między cudzysłowami. To jest właśnie identyfikator potrzebny do konfiguracji widżetu w panelu administracyjnym sklepu.