Mapowanie kategorii z Market24.com.pl

MENU
W tym miejscu możesz mapować kategorie z Twojego sklepu do naszego pasażu market24.com.pl. Aby mapowanie było możliwe z poziomu sklepu, musisz go wcześniej dodać do market24.com zgodnie z tą instrukcją.
Jak zmapować kategorie z poziomu sklepu
1. Przejdź do menu Konfiguracja >Integracje >Pasaże, e-centra.

2. Przy Market24.com.pl kliknij w Mapowanie kategorii.

3. Kliknij w szary obszar obok kategorii z Twojego sklepu, aby rozwinąć listę kategorii z Market24.com.pl. Klikając na kolejne kategorie, rozwiną się kolejne podkategorie.

4. Kliknij w Zapisz mapę kategorii.
Po zapisaniu mapy kategorii, nasz e-pasaż sam odczyta produkty i zdjęcia z wybranych kategorii po pewnym czasie, ponieważ pliki XML sklepów podłączonych do Marketu24 są odczytywane co pewien czas automatycznie. Jeżeli chcesz przyspieszyć proces pobierania produktów z nowych kategorii, zaloguj się do panelu klienta market24.com.pl, przejdź do panelu klienta i kliknij w Import produktów ze sklepu.

Zobacz również