Widget Allegro

MENU
  Widget Allegro umożliwia wyświetlanie na stronie Twojego sklepu procentowej ilości pozytywnych komentarzy oraz tabeli z ich dokładnymi statystykami. Aplikacja pozwoli Ci również włączyć przyciski "Pokaż listę aukcji" oraz "Pokaż Informacje od sprzedającego", dzięki czemu w łatwy sposób poinformujesz swoich klientów o prowadzonej sprzedaży na Allegro oraz wzmocnisz ich zaufanie do podjęcia decyzji o zakupie w Twoim sklepie.  Konfiguracja widgetu Allegro
  1. Zaloguj się do panelu administracyjnego, a następnie przejdź do menu Konfiguracja > Integracje > Serwisy społecznościowe  2. Przewiń stronę do sekcji Widget Allegro, a następnie kliknij przycisk Skonfiguruj  3. Wprowadź następujące ustawienia
  • Widget Allegro - włącz zakładkę: Ustaw na Tak, aby widget Allegro był widoczny na pasku widgetów.
  • Identyfikator konta webApi w sklepie: Wprowadź identyfikator konta webApi, które konfigurowałeś w menu Aukcje > Konfiguracja modułu Allegro > Lista kont webApi.  Na przykład jeżeli Twoje konto przed swoją nazwą ma identyfikator 1 i chcesz go użyć jako widgetu, wpisz wartość 1. 
  • Widget Allegro - czas odświeżania komentarzy (w godzinach): Określ, co ile godzin sklep ma sprawdzać nowe komentarze na Twoim profilu Allegro. 
  • Widget Allegro - Grafika lewej zakładki oraz Widget Allegro - Grafika prawej zakładki: Możesz tutaj zmienić grafikę wyświetlaną na pasku widgetów w Twoim sklepie. Wybierz odpowiednią opcję w zależności od tego, czy pasek widgetów jest wyświetlany po lewej, lub po prawej stronie Twojego sklepu.