Faktura

MENU

sklep internetowy

W tej części konfiguracji możesz ustawić parametry dotyczące generowanych przez sklep faktur VAT i ich wysyłania do klientów. Domyślnie, gdy klient złoży zamówienie, otrzyma e-mail z fakturą pro-forma w załączniku. Domyślny język, w którym tworzona jest faktura zależy od języka kraju wybranego w części Konfiguracja >Ustawienia podstawowe >Dane firmy. Obecnie sklep może generować faktury w języku polskim, angielskim, czeskim i niemieckim.

 • Prefix faktury
  Możesz wprowadzić tu symbol, który będzie automatycznie dodawany do początku numeru faktury (np. "FV" oznaczające fakturę VAT).
 • Format numeru faktury
  Domyślnie numer faktury ma postać przykładowo "FV/0001...". Jeżeli chcesz to zmienić, napisz do nas ».
 • Sufix numeru faktury
  Domyślnie do końca numeru faktury dodawany jest miesiąc i rok jej wystawienia (np. ".../04/2014"). To właśnie oznacza zapis "/%m/%Y". Jeżeli chcesz to zmienić, napisz do nas ».
 • Kontynuacja numeracji faktur w nowym roku
  1 stycznia nowego roku sklep może zacząć numerować faktury od nowa lub kontynuować bieżącą numerację.
 • Numer pierwszej faktury
  Możesz określić wartość, od której sklep ma zacząć numerować kolejne faktury. Jest to przydatne, gdy działalność prowadzona w sklepie sStore jest kontynuacją działalności poprzedniej i chcesz zachować ciągłość fakturowania.
 • Numer pierwszej faktury pro-forma
  Analogicznie do poprzedniej opcji możesz tu ustawić numer, jaki ma mieć pierwsza wystawiona przez sklep faktura pro-forma.
 • Sprawdź poprawność numeru faktury
  Ta opcja wymusza prawidłową kontynuację numerowania faktur.
 • Liczba dodawana do numeru klienta
  Możesz tu podać liczbę, którą sklep doda do numeru klienta widocznego na fakturze.

 • Liczba dodawana do numeru zamówienia
  Wartość, jaką sklep doda do numeru zamówienia widocznego na fakturze i w mailach do klientów.
 • Domyślny termin płatności faktury
  Tutaj określasz, ile dni będzie mieć klient na uregulowanie należności.
 • Plik z logo sklepu (obraz gif lub jpg, ok. 300 dpi)
  Tutaj możesz wstawić grafikę z logo sklepu w jednym z formatów wymienionych w nazwie opcji oraz optymalnej jakości 300 dpi.
 • Współrzędna X lewego górnego rogu logo sklepu [mm]
  Odległość lewego górnego rogu logo od lewej krawędzi faktury.
 • Współrzędna Y lewego górnego rogu logo sklepu [mm]
  Odległość logo od górnej krawędzi faktury.
 • Wysokość logo sklepu w milimetrach
  Określa wysokość grafiki logo umieszczonej na fakturze.
 • Szerokość logo sklepu w milimetrach
  Określa szerokość grafiki logo umieszczonej na fakturze.
 • Plik z faksymile podpisu (obraz gif, jpg lub png, ok. 300 dpi)
  Możesz tu wstawić plik graficzny z podpisem lub pieczątką sklepu.
 • Przesunięcie X lewego górnego rogu faksymile
  Przesunięcie pliku z podpisem w poziomie. Akceptowane są również wartości ujemne.
 • Przesunięcie Y lewego górnego rogu faksymile
  Przesunięcie pliku z podpisem w pionie. Akceptowane są również wartości ujemne.
 • Wysokość faksymile w milimetrach
  Wysokość pliku z podpisem.
 • Szerokość faksymile w milimetrach
  Szerokość pliku z podpisem.
 • Ramka wokół logo sklepu
  Włącza lub wyłącza ramkę otaczającą grafikę logo.
 • Odstęp nagłówka faktury od górnej krawędzi kartki
  Odstęp definiowany w milimetrach.
 • Plik z dodatkowymi informacjami na dole faktury
  Musi to być dokument tekstowy (.txt). Jego zawartość zostanie umieszczona na dole faktury.
 • Test systemu faktur
  Włącz tę opcję, jeśli chcesz sprawdzić, jak tworzone są faktury. Nie będą one wówczas wysyłane do klientów, numeracja zostanie wstrzymana, a jako data wystawienia dokumentu będzie widoczny rok 1970.
 • Dodawanie kosztów wysyłki do faktury
  Jeżeli włączysz tę opcję, do faktury zostanie dopisana forma i koszt wysyłki jako ostatnia pozycja na liście produktów.
 • Zezwalanie klientowi na samodzielne drukowanie faktury pro-forma
  Wyłączenie tej opcji powoduje, że w e-mailu potwierdzającym zamówienie nie będzie wysyłany link do faktury pro-forma.
 • Automatyczne tworzenie faktury pro-forma i wysyłanie w załączniku do e-maila
  Dzięki tej opcji klient Twojego sklepu otrzyma e-mail z fakturą pro-forma zaraz po złożeniu zamówienia.
 • Język faktury zgodny z zamówieniem klienta
  Jeśli ta opcja jest włączona, faktury tworzone są w języku tej wersji językowej strony, jaką ma wybraną klient sklepu w momencie składania zamówienia.
 • Waluta faktury zgodna z zamówieniem klienta
  Dzięki tej opcji kwoty widniejące na fakturze podane są w tej walucie, którą wybrał klient w momencie składania zamówienia.
 • Pokaż przy potwierdzaniu zamówienia opcje wyboru paragon/faktura
  Włączenie tej opcji spowoduje, że klient składający zamówienie będzie miał możliwość wyboru dowodu transakcji.
 • Wybierz domyślnie paragon (Nie wybierze fakturę)
  Tutaj możesz ustawić dowód płatności domyślnie wybrany w momencie składania zamówienia.

 

 • Wybierz rodzaj faktury
  Pozwala na wystawianie faktur VAT lub faktur dla podmiotów zwolnionych z tegoż podatku.


Zobacz też: