Faktura

MENU

sklep internetowy

W tej części konfiguracji możesz ustawić parametry dotyczące generowanych przez sklep faktur VAT i ich wysyłania do klientów. Domyślnie, gdy klient złoży zamówienie, otrzyma e-mail z fakturą pro-forma w załączniku. Domyślny język, w którym tworzona jest faktura zależy od języka kraju wybranego w części Konfiguracja >Ustawienia podstawowe >Dane firmy. Obecnie sklep może generować faktury w języku polskim, angielskim, czeskim i niemieckim.

 • Prefix faktury
  Możesz wprowadzić tu symbol, który będzie automatycznie dodawany do początku numeru faktury (np. "FV" oznaczające fakturę VAT).
 • Format numeru faktury
  Domyślnie numer faktury ma postać przykładowo "FV/0001...". 
 • Sufix numeru faktury
  Domyślnie do końca numeru faktury dodawany jest miesiąc i rok jej wystawienia (np. ".../04/2014"). To właśnie oznacza zapis "/%m/%Y". 
 • Kontynuacja numeracji faktur w nowym roku
  1 stycznia nowego roku sklep może zacząć numerować faktury od nowa lub kontynuować bieżącą numerację.
 • Numer pierwszej faktury
  Możesz określić wartość, od której sklep ma zacząć numerować kolejne faktury. Jest to przydatne, gdy działalność prowadzona w sklepie sStore jest kontynuacją działalności poprzedniej i chcesz zachować ciągłość fakturowania.
 • Numer pierwszej faktury pro-forma
  Analogicznie do poprzedniej opcji możesz tu ustawić numer, jaki ma mieć pierwsza wystawiona przez sklep faktura pro-forma.
 • Sprawdź poprawność numeru faktury
  Ta opcja wymusza prawidłową kontynuację numerowania faktur.
 • Liczba dodawana do numeru klienta
  Możesz tu podać liczbę, którą sklep doda do numeru klienta widocznego na fakturze.

 • Liczba dodawana do numeru zamówienia
  Wartość, jaką sklep doda do numeru zamówienia widocznego na fakturze i w mailach do klientów.
  • Domyślny termin płatności faktury
   Tutaj określasz, ile dni będzie mieć klient na uregulowanie należności.
  • Plik z logo sklepu (obraz gif lub jpg, ok. 300 dpi)
   Tutaj możesz wstawić grafikę z logo sklepu w jednym z formatów wymienionych w nazwie opcji oraz optymalnej jakości 300 dpi.
  • Współrzędna X lewego górnego rogu logo sklepu [mm]
   Odległość lewego górnego rogu logo od lewej krawędzi faktury.
  • Współrzędna Y lewego górnego rogu logo sklepu [mm]
   Odległość logo od górnej krawędzi faktury.
  • Wysokość logo sklepu w milimetrach
   Określa wysokość grafiki logo umieszczonej na fakturze.
  • Szerokość logo sklepu w milimetrach
   Określa szerokość grafiki logo umieszczonej na fakturze.
  • Plik z faksymile podpisu (obraz gif, jpg lub png, ok. 300 dpi)
   Możesz tu wstawić plik graficzny z podpisem lub pieczątką sklepu.
  • Przesunięcie X lewego górnego rogu faksymile
   Przesunięcie pliku z podpisem w poziomie. Akceptowane są również wartości ujemne.
  • Przesunięcie Y lewego górnego rogu faksymile
   Przesunięcie pliku z podpisem w pionie. Akceptowane są również wartości ujemne.
  • Wysokość faksymile w milimetrach
   Wysokość pliku z podpisem.
  • Szerokość faksymile w milimetrach
   Szerokość pliku z podpisem.
  • Ramka wokół logo sklepu
   Włącza lub wyłącza ramkę otaczającą grafikę logo.
  • Odstęp nagłówka faktury od górnej krawędzi kartki
   Odstęp definiowany w milimetrach.
  • Plik z dodatkowymi informacjami na dole faktury
   Musi to być dokument tekstowy (.txt). Jego zawartość zostanie umieszczona na dole faktury.
  • Test systemu faktur
   Włącz tę opcję, jeśli chcesz sprawdzić, jak tworzone są faktury. Nie będą one wówczas wysyłane do klientów, numeracja zostanie wstrzymana, a jako data wystawienia dokumentu będzie widoczny rok 1970.
  • Dodawanie kosztów wysyłki do faktury
   Jeżeli włączysz tę opcję, do faktury zostanie dopisana forma i koszt wysyłki jako ostatnia pozycja na liście produktów.
  • Zezwalanie klientowi na samodzielne drukowanie faktury pro-forma
   Wyłączenie tej opcji powoduje, że w e-mailu potwierdzającym zamówienie nie będzie wysyłany link do faktury pro-forma.
  • Automatyczne tworzenie faktury pro-forma i wysyłanie w załączniku do e-maila
   Dzięki tej opcji klient Twojego sklepu otrzyma e-mail z fakturą pro-forma zaraz po złożeniu zamówienia.
  • Język faktury zgodny z zamówieniem klienta
   Jeśli ta opcja jest włączona, faktury tworzone są w języku tej wersji językowej strony, jaką ma wybraną klient sklepu w momencie składania zamówienia.
  • Waluta faktury zgodna z zamówieniem klienta
   Dzięki tej opcji kwoty widniejące na fakturze podane są w tej walucie, którą wybrał klient w momencie składania zamówienia.
  • Pokaż przy potwierdzaniu zamówienia opcje wyboru paragon/faktura
   Włączenie tej opcji spowoduje, że klient składający zamówienie będzie miał możliwość wyboru dowodu transakcji.
  • Wybierz domyślnie paragon (Nie wybierze fakturę)
   Tutaj możesz ustawić dowód płatności domyślnie wybrany w momencie składania zamówienia.
  • Wybierz rodzaj faktury
   Pozwala na wystawianie faktur VAT lub faktur dla podmiotów zwolnionych z tegoż podatku. Jeżeli drukujesz paragony przez program BSX-Printer, wybranie faktury dla zwolnionych z VAT również spowoduje wystawianie stawki podatku E, dla zwolnionych z VAT.


  Zobacz też: