Języki

MENU
sklep internetowy

W Konfiguracji >Ustawienia regionalne > znajdują się opcje do zarządzania językami sklepu Możesz wybrać język, w którym sklep będzie się uruchamiał domyślnie, oraz włączyć lub wyłączyć dany język. Znajdują się tu również opcje edycji języka oraz utworzenia nowego języka. Na stronie Języki wyświetlają się języki, które są ustawione w sklepie, w kolumnie Wyświetlanie można włączyć/wyłączyć ich wyświetlenie się w interfejsie.


Zmiana domyślnego języka sklepu

W kolumnie Akcja klikamy w ikonkę edytuj.


 


W kolejnym oknie ustawiamy język jako domyślny.


Uwaga!
Jeżeli żaden z dostępnych języków nie zostanie ustawiony jako domyślny, to zostanie on wybrany na podstawie regionu i lokalizacji w przeglądarce internetowej. Może w związku z tym dojść do sytuacji, że sklep wybierze język, na który nie jest przetłumaczony. W takim przypadku zawsze należy ustawić któryś z języków jako domyślny, aby tej sytuacji uniknąć. Jeśli chcesz automatycznie tłumaczyć sklep na inne języki, zalecamy uruchomienie Tłumacza Google w menu Wygląd i treść > Wygląd > Układ strony - moduły.

Język domyślny jest oznaczony słowem "domyślny" na liście języków.


Włączanie i wyłączanie języków

Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie danego języka kliknij na odpowiedni znak w kolumnie Wyświetlanie.


Edycja tłumaczenia

Kliknij w Edytuj tłumaczenia.


Następnie wybierz grupe i rozpocznij edycje dla poszczególnych treści.

Po kliknięciu w ikonę otwiera się okno tekstowe, gdzie wpisujemy nazwę w danym języku, po wprowadzeniu nazwy zapisz zmiany.

 


Za pomocą tłumaczeń możesz zmienić poszczególne frazy i nazwy elementów w Twoim sklepie również w języku polskim. Jeżeli prowadzisz na przykład księgarnię, to możesz słowo producenci zastąpić słowem wydawcy, kategorie zastąpić słowem gatunki, itd.


Dodawanie nowego języka

Kliknij w Nowy język.

Następnie należy wybrać język z listy.

Poniżej wybieramy walutę. Aby zapisać zmiany klikamy w Wstaw.


Usuwanie języka

Aby usunąć język kliknij w Edytuj przy wybranym języku, a następnie w Usuń.