Reklamacje

MENU
W tej sekcji możesz tworzyć listę reklamacji. Aby dodać nową reklamację kliknij w plusik znajdujący się po prawej stronie, lub bezpośrednio pod nagłówkiem w zależności od używanego urządzenia (Tablet, smartfon, Laptop.

Podczas dodawania nowej reklamacji wprowadź takie informacje jak:
  • Temat - Możesz tu podać, czego dotyczy reklamacja, na przykład Brak produktu w zamówieniu, niepoprawna ilość, uszkodzony towar, itd.
  • Klient - Wybierz klienta z rozwijalnej listy aktualnie zarejestrowanych klientów w Twoim sklepie.
  • Numer zamówienia - Jest to pole obowiązkowe
  • Obsługuje - Pozwala przypisać administratora sklepu, który zajmuje się rozpatrywaniem reklamacji
  • Status - Możesz wybrać jedną z trzech wartości: Przyjęte, Zrealizowane lub Zamknięte.
Po wprowadzeniu danych reklamacji, formularz może wyglądać następująco:

Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij Zapisz. Nowa reklamacja pojawi się na liście.

Każdą reklamację możesz edytować za pomocą przycisku Edytuj w kolumnie Akcja, np. w celu zmiany statusu rozpatrywania reklamacji. Podczas edycji możesz ją również usunąć.
Uwaga
Jeżeli przejdziesz do edycji reklamacji, w jej treści zostaną dodane dodatkowe informacje o tym, który administrator ją edytował, pozwalając jednocześnie na dodanie własnej uwagi.