Newsletter

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU
sklep internetowy

Tutaj możesz tworzyć, edytować i wysyłać materiały informacyjno-reklamowe, czyli tzw. "newslettery" do klientów Twojego sklepu oraz innych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od Ciebie tego typu e-maili (subskrybentów newslettera). Klienci mogą podczas rejestracji konta wyrazić taką zgodę. Można też włączyć wyświetlanie na stronie sklepu odpowiedniego boxu (Wygląd i treść >Wygląd >Układ), w którym osoby odwiedzające Twój sklep będą mogły podać swój adres e-mail i stać się w ten sposób subskrybentami newslettera.


Tworzenie newslettera

Aby stworzyć nowy newsletter:


1. Kliknij "Nowy Newsletter".


2. Zatytułuj tworzony newsletter, wprowadź odpowiednią treść i wybierz moduł newslettera. Możesz przesłać klientom (i/lub subskrybentom) zwykły newsletter, informacje o wybranym produkcie (produktach) czy też kupony rabatowe (o ile zostały wcześniej utworzone).


3. Kliknij Zapisz. Gotowy do wysyłki newsletter pojawi się na liście.


Wysyłanie newslettera

Żeby wysłać newsletter, kliknij przy nim ikonę Wyślij w kolumnie "Akcja".

Kolejny krok uzależniony jest od modułu newslettera, który wybrałeś podczas jego tworzenia / edycji.

  • Newsletter
    Kliknij Wyślij, aby klienci / subskrybenci newslettera otrzymali standardowy materiał informacyjno-reklamowy.
  • Informacje o produkcie
    Wybierz produkt (produkty), którego dotyczy treść newslettera. Klienci, którzy wyrazili chęć otrzymywania informacji o tym produkcie (produktach), dostaną tego maila. Więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule
  • Wysyłanie kuponów rabatowych
    Wybierz kupon rabatowy oraz grupę (grupy) osób, którym chcesz ten kupon rozesłać.


Uwaga!

Jeżeli przy rozsyłaniu newslettera wybierzesz opcję Klienci, twój newsletter trafi tylko do tych klientów, którzy w panelu klienta wyrazili na niego zgodę. Informację o tym, którzy klienci otrzymają newsletter można sprawdzić w menu Klienci i zamówienia > klienci za pomocą kolumny Newsletter.

Jeżeli przy rozsyłaniu newslettera wybierzesz opcję subskrybenci, wówczas trafi on do tych osób, którzy podali swój adres e-mail w boksie newsletter na stronie sklepu. Listę subskrybentów można przeglądać w menu Klienci i zamówienia > Subskrybenci newslettera.

Edycja i usuwanie newslettera

Jeżeli chcesz dokonać edycji newslettera, kliknij przy nim ikonę Edytuj w kolumnie "Akcja".

Aby usunąć wybrany newsletter, kliknij przy nim ikonę Usuń w kolumnie "Akcja", a następnie Usuń w nowo otwartym oknie.


Wypisywanie się z
newslettera

W sklepach od wersji 4.5.5 klienci oraz subskrybenci newslettera w Twoim sklepie mają możliwość wypisania się z newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio za pomocą linka w treści newslettera. Aby klienci mogli się wypisać, w treści newslettera wstaw tag #WYPISZ_SIE#


Przykład:

Niniejsza wiadomość została wysłana zgodnie z regulaminem naszego sklepu. Jeżeli nie chcesz otrzymywać dalszych informacji handlowych drogą elektroniczną, możesz wypisać się z subskrypcji klikając #WYPISZ_SIE#.


Gdy klient kliknie link wypisania się, zostanie przekierowany do strony sklepu z komunikatem potwierdzającym anulowanie newslettera. Jeżeli klient zapisał się do newslettera poprzez pole Newsletter w bocznej kolumnie lub stopce sklepu, jego adres zostanie usunięty z listy subskrybentów w menu Klienci i zamówienia > Subskrybenci. Jeżeli natomiast jest to klient sklepu, to w menu Klienci i zamówienia > Klienci w kolumnie Newsletter pojawi się czerwony X zamiast zielonego 
Oczywiście klient będzie mógł ponownie zapisać się do newslettera za pomocą pola dla subskrybentów lub wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletterów w menu Moje konto > Newsletter.

Uwaga!

Aby treść newslettera mogła być prawidłowo rozesłana, w szablonie e mail Szablon newsletter musi znajdować się znacznik #TREŚĆ#. Szablony e-mail możesz edytować w menu Wygląd i treść > Szablony E-mail. Pamiętaj również, aby w szablonie e-mail nie umieszczać treści newslettera, tylko znacznik #TREŚĆ#. Szczegóły o szablonach e-mail znajdziesz na tej stronie.

Zobacz też: