Stawki podatków

MENU
sklep internetowy

Na tej stronie konfigurujesz stawki podatku VAT doliczanego do ceny produktów.

 

Aby utworzyć wpisać nową stawkę podatku kliknij w Nowa Stawka Podatku.

Ustaw klasę podatku dla której obowiązywać będzie dana stawka, poniżej wybierz strefę, w której będą obowiązywać wprowadzone wartości, następnie wprowadź stawkę w procentach.Poniżej przykład ustalonych stawek podatkowych, przypisanych do odpowiedniej klasy podatku i strefy. Poprzez ikonki w kolumnie Akcja przechodzimy do edycji stawki, z tego miejsca można ją również usunąć.