Stawki podatków

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU
sklep internetowy

Na tej stronie konfigurujesz stawki podatku VAT doliczanego do ceny produktów.

 

Aby utworzyć wpisać nową stawkę podatku kliknij w Nowa Stawka Podatku.

Ustaw klasę podatku dla której obowiązywać będzie dana stawka, poniżej wybierz strefę, w której będą obowiązywać wprowadzone wartości, następnie wprowadź stawkę w procentach.Poniżej przykład ustalonych stawek podatkowych, przypisanych do odpowiedniej klasy podatku i strefy. Poprzez ikonki w kolumnie Akcja przechodzimy do edycji stawki, z tego miejsca można ją również usunąć.