Zadania: Niewykonane w terminie

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU

W tej części panelu administracyjnego można znaleźć się klikając na stronie CRM menu Akcje i wybierając z niego pozycję Przypomnienia,


a następnie klikając Niewykonane w terminie.


Na liście pojawią się te zadania, których termin realizacji już minął.