Promocje

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU
sklep internetowy

Ta strona służy do zarządzania promocjami poszczególnych produktów. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od stycznia 2023 roku, sklep automatycznie doliczy cenę z ostatnich 30 dni sprzed promocji. 


Dodawanie produktu do promocji

 

Kliknij "Produkty i kategorie" i wybierz produkt który chcesz dodać do promocji. (Instrukcja przeglądania dodawania usuwania i edycji produktów i kategorii znajduje się tutaj » )


Kliknij znaczek "dodaj do promocji"

 

Otworzy się nowe okno, w którym wypełnij pola zależnie od potrzeb po czym kliknij "Zapisz".

Produkt został dodany do promocji i jego stara cena jest teraz przekreślona a nad nią pojawiła się nowa promocyjna cena. 

Przejdź teraz ponownie do okna "promocje" klikając "Marketing".Jak widać pojawił się tutaj produkt który przed chwilą dodałeś do promocji.

Produkt został też wyświetlony w boxie "promocje" na stronie sklepu. Ponadto na karcie produktu widoczna będzie cena z ostatnich 30 dni przed promocją.


Edycja promocji

Przejdź do okna "promocje" klikając "Marketing".
Wybierz produkt, którego promocję chcesz edytować i kliknij "edytuj".

W okienku, które się pojawi zmień wartości odpowiednich pól i kliknij "Aktualizuj"

Ustawianie ceny z ostatnich 30 dni

Aby zmienić ręcznie cenę z ostatnich 30 dni, w oknie edycji promocji kliknij w przycisk Wybór ręczny. Wyświetli się historia zmiany cen, z których możesz wybrać najniższą, usunąć niepotrzebne lub dodać własną cenę. Aby zakończyć edycję ceny, kliknij Aktualizuj.


Usuwanie produktu z promocji

Przejdź do okna "promocje" klikając "Marketing".
Wybierz produkt, którego promocję chcesz usunąć i kliknij "edytuj".

W okienku, które się pojawi kliknij "usuń".

Pojawi się okienko potwierdzenia usunięcia promocji, w którym kliknij znowu "usuń".

Promocja tego produktu zostanie usunięta i zniknie on ze strony promocje w panelu administracyjnym oraz z boxa promocje na stronie sklepu a jego cena wróci do pierwotnego stanu.

Zobacz też: