Problemy z WebAPI Allegro w sklepie - produkty wystawione przez sklep internetowy nie aktualizują się na aukcji

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU


Aby integracja sklepu internetowego z Allegro działała prawidłowo, sklep powinien korzystać z nowego ‎WebAPI Allegro, musisz więc ustawić moduł Aukcji Allegro w sklepie zgodnie z instrukcją.

Jeżeli masz już ustawiony moduł aukcji Allegro prawidłowo a jednak występują w Twoim sklepie jakieś problemy (produkty wystawione przez sklep internetowy nie aktualizują się na aukcji, aukcje ze stanami 0 nie zamykają się, nie tworzą się zamówienia w sklepie z aukcji sprzedanych, zakończone aukcje nie wystawiają się ponownie, itd.) to musisz dodać nowe WebAPI Allegro (nową aplikację Allegro) lub edytować obecne WebAPI Allegro.

Różne problemy związane są także z tym, że Allegro w ostatnim czasie wprowadza wiele nowych zmian i wprowadza pewne ograniczenia, np. czas ważności tokena potrzebnego do autoryzacji aplikacji poprzez WebAPI Allegro!

Jeżeli przy próbie wystawienia aukcji ze sklepu, lub sprawdzeniu poprawności ustawienia konta WebAPI Allegro w sklepie, pojawia się komunikat o treści "Zła nazwa użytkownika i/lub hasło. Sprawdź też, czy nie masz włączonych haseł do aplikacji. Jeśli tak - podaj hasło do aplikacji, zamiast hasła do konta.", musisz edytować to WebAPI Allegro i wprowadzić zmiany, zgodnie z poniższą instrukcją.

 

Wybierz w menu Aukcje > Konfiguracja modułu Allegro

 

 

Z przycisków po prawej stronie wybierz przycisk "?" oznaczony jako "Sprawdź WebAPI Allegro"

 

 

Sklep sprawdzi czy WebAPI Allegro jest poprawnie skonfigurowane. Jeżeli dane nie są poprawne lub token stracił ważność, należy edytować konto WebAPI Allegro, w którym wystąpił problem.

 

 

 

 

Przejdź z powrotem do  Aukcje > Konfiguracja modułu Allegro  i edytuj konto, w którym wystąpił problem.

 

 

 

Na dole strony z edycją konta WebAPI kliknij w Zapisz.

 

 

I najważniejsze!

Na końcu powinna pojawić się strona logowania do Allegro!

Gdy strona z logowaniem nie pojawi się, to znaczy że jesteś zalogowany, na którymś koncie Allegro - niekoniecznie na tym, z którym chcesz powiązać to WebAPI Allegro. Gdy będziesz zalogowany na koncie prywatnym a aukcje ze sklepu chcesz wystawiać na koncie firmowym, to od teraz będziesz miał taki problem, że aukcje będą wystawiały się na koncie prywatnym, bo WebAPI Allegro powiąże się z tym kontem na Allegro, w którym będziesz zalogowany. Tak więc musisz powtórzyć jeszcze raz całą operację, ale upewnij się wcześniej, że jesteś wylogowany z konta na Allegro!

 

 

 

Na samym końcu powinien pojawić się napis "Zapisano domyślne ustawienia dla wybranego konta."

Uwaga!
Integracja sklepu z Allegro może również przestać działać, gdy Twoje konto Allegro zostanie zablokowane w przypadku zbyt wielu błędnych logowań przez przeglądarkę lub w skutek niepoprawnych wywołań przez klucz API, gdy straci on ważność.
W takim przypadku zaloguj się przez przeglądarkę na swoje konto Allegro i wpisz kod zabezpieczający otrzymany w wiadomości SMS od Allegro.

 

 

 

 

 

Uwaga! Jeżeli po zalogowaniu się do konta w serwisie Allegro.pl pojawi się komunikat "Nie możemy wyświetlić strony. Numer błędu: .................", to musisz wrócić się do strony edycji konta Allegro WebAPI w sklepie (klikając w przejdź wstecz, w swojej przeglądarce internetowej)  i kliknąć w linka "Strona do zarządzania aplikacjami Allegro" aby przejść na na stronę https://apps.developer.allegro.pl/ .

 

 

 

Zwróć jednak wcześniej uwagę jaki powinien być adres WWW dla Twojej aplikacji (w zarządzaniu aplikacjami Allegro to Redirect URIs) , znajdziesz go pod pozycją "Adres aplikacji" na stronie edycji Allegro WebAPI w sklepie. Ten sam adres musi znajdować się na stronie do zarządzania aplikacjami Allegro (Redirect URIs). Ten adres także zmieni się gdy wcześniej nie miałeś załączonego szyfrowania i nie miałeś zainstalowanego certyfikatu SSL w sklepie, a teraz już go masz (wcześniej adres miał na początku http a po załączeniu szyfrowania i certyfikatu SSL ma mieć https).

 

 

 

 

Więc jeżeli Adres aplikacji w Twoim sklepie różni się od tego w zarządzaniu aplikacjami w Allegro.pl, musisz dodać nową aplikację (obecnie nie da się edytować ani usuwać aplikacji w Allegro.pl) klikając w "Zarejestruj nową aplikację"

Uwaga!
Obecnie tworzenie tokena wymaga włączenia dwuetapowego logowania z użyciem kodów weryfikacyjnych SMS. Jeśli na Twoim koncie Allegro nie jest ta opcja włączona, zostaniesz przekierowany automatycznie do konfiguracji logowania dwuskładnikowego. Logowanie dwuskładnikowe nie ma wpływu na działanie tokenów. Nawet, jeżeli po stworzeniu kluczy Allegro wyłączysz dwuskładnikowe logowanie, integracja sklepu z Allegro nadal będzie działać poprawnie.

 

Wpisz opis (nazwę aplikacji/konta WebAPI) i poniżej uzupełnij Adresy URl do przekierowania - znajdziesz go pod pozycją "Adres aplikacji" na stronie edycji Allegro WebAPI w sklepie. Zaakceptuj regulaminy i kliknij Dodaj.

 

 

Skopiuj nowy klucz Client ID / WebAPI key oraz Client Secret i dodaj go do swojego sklepu - na stronie edycji Allegro WebAPI.

 

 

 

Po zapisaniu danych pojawi się poniższa strona z komunikatem Allegro o próbie powiązania zewnętrznej aplikacji z Twoim kontem. Oczywiście potwierdź, klikając w "Zgadzam się"

 

 

 

Po potwierdzeniu powinna pokazać się strona sklepu z edycją Allegro WebAPI i informacją "Zapisano domyślne ustawienia dla wybranego konta."

 

 

 

Teraz możesz sprawdzić czy wszystkie konta Allegro WebAPI w Twoim sklepie są poprawnie skonfigurowane, co jest podstawą do poprawnego działania integracji sklepu internetowego z Allegro.pl.

W tym celu kliknij w przycisk "Sprawdź WebAPI Allegro" w górnym prawym rogu (ze znakiem "?").

 

 

 

 

Powinna pojawić się lista ze skonfigurowanymi kontami WebAPI Allegro.

Oczywiście nie zalecamy konfigurowania (dodawania do e-sklepu) więcej niż 3 API Allegro! Przy większej ilości kont WebAPI Allegro, mogą w sklepie występować różnego rodzaju problemy (produkty wystawione przez sklep internetowy nie aktualizują się na aukcji, aukcje ze stanami 0 nie zamykają się, nie tworzą się zamówienia w sklepie z aukcji sprzedanych, zakończone aukcje nie wystawiają się ponownie, itd.).