Nowości

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU
Za pomocą modułu nowości możesz decydować o tym, które produkty w Twoim sklepie mają być wyświetlane jako nowość, a także ustalić kolejność ich wyświetlania w boxie Nowości.
Jeżeli żaden produkt nie zostanie dodany do tego modułu, to wszystkie będą traktowane jako nowości przez cały czas.

Dodawanie produktu do nowości

1. Przejdź do menu Produkty i kategorie , wybierz produkt, który chcesz dodać i kliknij przy nim ikonę Dodaj do nowości.
2. Wprowadź datę wygaśnięcia nowości oraz numer do sortowania i kliknij Wstaw.
3. Aby sprawdzić, które produkty są dodane do listy nowości, przejdź do menu Marketing >Nowości >Lista nowych produktów.

Edycja listy nowości

Możesz w łatwy sposób zarządzać listą nowości w sklepie, włączając i wyłączając produkt z nowości, zmieniając datę wygaśnięcia oraz kolejność sortowania.
Aby zmienić datę wygaśnięcia lub numer sortowania:

1. Wejdź w menu Marketing >Nowości > lista nowych produktów, a następnie kliknij w przycisk edycji przy wybranym produkcie.
2. Wprowadź nową datę wygaśnięcia i/lub nowy numer do sortowania, aby zmienić kolejność wyświetlania.
3. Kliknij w Aktualizuj, by zakończyć wprowadzanie zmian.

Ukrywanie i usuwanie nowości

Możesz tymczasowo wykluczyć produkt z nowości i przywrócić go w dowolnej chwili przed nadejściem dnia wygaśnięcia za pomocą przycisków w kolumnie Aktywność.
By trwale usunąć produkt z listy nowości, kliknij przy nim przycisk Edytuj, a następnie w Usuń.

Uwaga!
Możesz wyróżnić nowe produkty za pomocą zielonej wstążki z napisem Nowość na stronie sklepu. Aby ustawić taką możliwość, przejdź do Konfiguracja >Produkty >Ustawienia produktów, a następnie zmień wartość opcji Pokaż informacje z napisem "Nowość" przy produktach w module Nowości na Tak. Efekt będzie następujący.

Zobacz także: