Porównywarki cen

MENU


Zakładka ta służy do zintegrowania Twojego sklepu z systemami porównującymi ceny produktów:W części Usuń wybrane kategorie z pliku XML dla porównywarek cen możesz wykluczyć niechciane kategorie ze wszystkich porównywarek cen. W tym celu wystarczy przenieść niechciane kategorie do kolumny Kategorie usunięte.Ponadto w sklepach od wersji 4.3.8 możesz usuwać pojedyncze produkty z pliku XML dla porównywarek. W tym celu przejdź do menu Produkty i kategorie, następnie do edycji wybranego produktu i przejdź na kartę Magazyn. W dolnej części strony odznacz pole Pokazuj ten produkt w plikach XML dla porównywarek.

Uwaga!
Ta opcja jest domyślnie zaznaczona podczas dodawania nowego produktu do sklepu. Jeżeli chcesz, aby dodawane produkty były dostępne w porównywarkach cen, koniecznie pozostaw tą opcję zaznaczoną na karcie Magazyn podczas edycji lub dodawania produktu. Więcej szczegółów znajdziesz w artykule
//pomoc.sstore.pl/-i-sklep-internetowy-40-produkty-i-kategorie.html