Grupy subskrybentów

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU

Grupy subskrybentów służą do spersonalizowanej wysyłki newslettera. Dzięki temu możesz wysyłać materiały reklamowe jedynie do wybranej grupy subskrybentów. Pamiętaj, że subskrybenci newslettera oraz klienci, którzy zadeklarowali chęć otrzymywania newslettera to dwie oddzielne grupy. Podczas wysyłania newslettera możesz oczywiście wybrać, do których grup (klientów i/lub subskrybentów) newsletter ma zostać wysłany.


Jak dodać nową grupę subskrybentów?

1. Z menu Klienci i zamówienia >Subskrybenci wybierz pozycję Nowa grupa.

2.Podaj nazwę nowej grupy subskrybentów w nowo otwartym oknie. Możesz tu również zaznaczyć opcję "Automatycznie dodawaj subskrybentów do tej grupy".

3. Gdy klikniesz Zapisz, nowa grupa pojawi się na liście.


Usuwanie i edycja grupy subskrybentów

Jeżeli chcesz edytować lub usunąć daną grupę, najedź kursorem na ikonkę w kolumnie "Akcja" przy tej grupie i z rozwiniętego menu wybierz pozycję Edytuj lub Usuń.


Dodawanie subskrybentów do grupy

Jeżeli chcesz dodać jakiś adres e-mail (użytkownika) do wybranej grupy subskrybentów, wykonaj poniższe czynności.

1.Przejdź do listy subskrybentów newslettera (Klienci i zamówienia >Subskrybenci >Lista subskrybentów).

2. Kliknij ikonę Edytuj przy adresie e-mail użytkownika, którego chcesz dodać do jakiejś grupy subskrybentów.

3.Z rozwijanej listy opcji "Grupa subskrybentów" wybierz żądaną grupę.

4. Gdy klikniesz Aktualizuj, adres e-mail zostanie dopisany do wybranej grupy subskrybentów.

W prosty sposób możesz również sprawdzić aktualną zawartość danej grupy. Wystarczy, że na liście grup subskrybentów najedziesz kursorem myszy na ikonkę w kolumnie "Akcja" przy nazwie grupy, a następnie z rozwiniętego menu wybierzesz pozycję "Pokaż subskrybentów".


Zobacz też