Klasy podatków

MENU
sklep internetowy

Na tej stronie wprowadzasz klasy podatków, które następnie zastosujesz do odpowiednich stref (państw).

Start >Konfiguracja >Ustawienia regionalne >Klasy podatków
Następnie dodajemy >Nowa Klasa Podatku, w kolejnym okienku wpisujemy nową klasę podatku

Następnie wprowadź nazwę nowej klasy
Zobacz również film o tym, jak ustawić klasy podatków, ich wartości i przypisywać je do stref geograficznych