Edytor

sklep internetowy

Edytor jest bardzo ważnym elementem panelu administratora. Używa się go podczas dodawania artykułów, produktów, boxów itp więc warto zapoznać się z jego obsługą. Poniżej przedstawiamy krótkie opisy jego funkcji.


 


edytorcofniecie_26 Cofnij - Powoduje cofnięcie ostatniej akcji np nieumyślnego usunięcia wyrazu.

edytordoprzodu_26 Przywróć - Powoduje powtórzenie akcji, którą cofnąłeś np usunięcie wyrazu.

edytorpelneokno_26

Pełny ekran - Rozciąga edytor na całe okno przeglądarki.

edytorusunformatowanie_26 Usuń formatowanie - Usuwa formatowanie tekstu, np: "test" po użyciu narzędzia wygląda następująco: "test"

edytorwklej_26 Pod tym przyciskiem są dwie opcje.
Wklej - wkleja wcześniej skopiowany obiekt/tekst.
Wklej z worda- Jest to bardzo przydatna funkcja pozwalająca na wklejenie
zaznaczonego tekstu bezpośrednio z programu MS offce Word dzięki
czemu unikasz pracochłonnego ręcznego łamania tekstu. (Nawet jeśli kopiowany tekst nie znajduje się w wordzie to wystarczy go wkleić do dokumentu i stamtąd skopiować do edytora.)

edytorpokazzrodlo_26 Pokaż/ukryj źródło - pokazuje źródło całej strony lub zaznaczonego obiektu/tekstu, przykład: "test" po użyciu narzędzia pokaże kod HTML zastosowany do utworzenia hiperłącza: <a href="http://www.test.pl">test</a>


edytorcziocnkarozmiar_139 Czcionka, rozmiar czcionki - narzędzia pozwalają na wybór
czcionki, której chcesz używać oraz rozmiar czcionki


edytorwyborstyli_27 Wybór styli - wybór styli czcionki


edytorpogrubienie_27 Pogrubienie - pogrubia zaznaczony tekst


edytorkursywa_27 Kursywa - zaznaczony tekst przyjmuje formatowanie ukośne


edytorprzekreslenie_27 Przekreślenie - przekreśla zaznaczony tekst

 

edytorindeksgorny_27 indeks górny - ustawia zaznaczony tekst jako indeks górny

 

edytorkolor_27 Kolor - nadawanie koloru czcionki, wybór koloru z palety kolorów

 

edytorkolortla_27 Kolor tła - narzędzia wypełnia zaznaczony obszar i nadaje kolor tła wybrany z palety kolorów

 

edytorparagraf_78 Akapit - nadaje rodzaj akapitu zaznaczonemu obiektowi, przykład: paragraf, nagłówek 1, nagłówek2


edytorwciecie_27Wcięcie - inicjuje wcięcie w tekście

 

edytorwciecie2_27Wysunięcie - wysuwamy tekst

 

edytorformatowanie_27 Formatowanie - formatowanie tekstu

 

edytorwyrownaniedolewej_26Wyrównanie do lewej - wyrównuje zaznaczony tekst do lewej strony dokumentu

 

edytorwysrodkowanie_26 Wyśrodkowanie - wyśrodkowuje zaznaczony tekst wzgledem dokumentu

 

edytorwyrownaniedoprawej_26 Wyrównanie do prawej - wyrównuje zaznaczony tekst do prawej strony dokumentu

 

edytorwyjustowanie_26 Wyjustowanie - wyjustowanie zaznaczonego tekstu

 

edytorwypunktowanie_26 Wypunktowanie - wypunktowanie zaznaczonej listy

 

edytornumerowanie_26Numerowanie - numerowanie listy

 

edytorhiperlacze_25 Hiperłącze - zaznaczony tekst zostaje przetworzony w aktywny link, adres i opis wpisz w kreatorze, który się pojawi na ekranie

 

edytorulubione_25 Ulubione - narzędzie tworzy link bezpośrednio do danego wiersza danego dokumentu

 

edytorobraz_25 Obraz - kreator wstawiania obrazków (instrukcja niżej)

 

edytortabele_25Wstaw tabelę - kreator wstawiania tabelek do dokumentu

 

edytoredytujtabele_25Edytuj tabelę/komórkę - edytuje już istniejącą tabelę lub komórkę


Wstawianie animacji flash i filmów (youtube.com .avi itp).

W celu wstawienia animacji flash kliknij zakładkę "Obiekty" w górnej części edytora

sklep internetowy

Aby wstawić animację kliknij "Flash", a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora, który pojawi się na ekranie. Pamiętaj że aby umieścić animację należy kliknąć uprzednio w miejscu, w którym ma się ona pojawić!

Aby wstawić element filmowy należy kliknąć "Media" i postępować zgodnie z poleceniami kreatora umieszczania filmu. Aby umieścić film w edytorze należy również uprzednio określić miejsce wstawienia kursorem myszki.


Wstawianie filmu z YouTube.com itp

W celu wstawienia filmu ze strony YouTube.com należy wejść na adres wybranego filmu kliknąć przycisk "<umieść>" skopiować kod który pojawi się w okienku poniżej i umieścić go w edytorze HTML otwierając okno "< >" czyli źródło HTML.

Przykład:

1 Otwórz stronę z filmikiem

 

sklep internetowy

2 Kliknij przycisk

sklep internetowy

3 skopiuj link z pola


sklep internetowy


4 Zaznacz miejsce gdzie ma się znajdować filmik np między cyfrą 1 a 2


sklep internetowy

5 Otwórz widok HTML klikając "< >" i wklej skopiowany kod między cyfrę 1 a 2

sklep internetowy

6 Kliknij teraz "Zapisz" a potem "ok" i gotowe. Jak widać w oknie edytora nic się nie wyświetla między cyframi więc zapisz artykułprodukt i przejdź do stosownej strony Twojego sklepu gdzie możesz podziwiać efekty Swojej pracy :)

sklep internetowy


Wstawianie obrazków (zdjęć)

Aby dodać obrazek zaznacz w edytorze miejsce gdzie chcesz go umieścić po czym kliknij "Obraz".

sklep internetowy

Wyświetli się nowe okno w którym kliknij

sklep internetowy

Otworzy się teraz drugie okienko.

sklep internetowy

Wybierz zdjęcie z listy (Jeśli już jest ono na serwerze) lub kliknij "przeglądaj" wybierz zdjęcie z dysku Swojego komputera i kliknij "wgraj" po czym kliknij "ok". Spowoduje to zamknięcie okienka i powrót do poprzedniego gdzie możesz jeszcze dodać do obrazka ramkę (klikając "styl obramowania") oraz wpisać (pole "tytuł") tekst który zostanie wyświetlony po najechaniu myszą na obrazek po czym kliknij "wstaw".

Zdjęcie zostanie umieszczone w edytorze gdzie możesz jeszcze ewentualnie zmienić jego rozmiar klikając na nie i przeciągając kropki lub oblać tekstem itp.

sklep internetowy

Tak może wyglądać np box z obrazkiem

sklep internetowy


Linie i znaki specjalne

Linie

Aby dodać linię taką jak ta powyżej tytułu zaznacz miejsce gdzie ma się ona znajdować i kliknij.

sklep internetowy

......................................................................

Znaki specjalne

Jeśli chcesz wstawić znak specjalny zaznacz miejsce tak jak przy pisaniu i kliknij

sklep internetowy

Spowoduje to otwarcie okienka znaków specjalnych


 

sklep internetowy

Klikając znak dodajesz go w zaznaczonym miejscu tekstu. Po wskazaniu myszą znaku w polu "kod html" pojawia się jego kod który możesz np wkleić gdzieś w widoku html.


sklep internetowysklep internetowyWyślij zgłoszenie
Rozmawiaj online przez Livechat - kliknij poniżej
 
 

Konsultanci - Pomoc techniczna

Adam - tel. 690 047 642

Maciej - tel. 781 802 400

Aldona - tel. 690 047 643

Łukasz - tel. 690 047 641

pomoc@sstore.pl

Zamówienia, pytania o funkcje - tel. 781 802 300

info@sstore.pl