Logowanie za pomocą konta Google+

MENU

Funkcja ta daje dodatkową możliwość klientom Twojego sklepu automatycznego logowania się w sklepie internetowym.
W oknie logowania wyświetlony zostanie dodatkowy przycisk umożliwiający zalogowanie się do serwisu Google+ i automatyczny powrót do sklepu. Gdy klient sklepu jest już zalogowany do swojego konta na Google+, to praktycznie od razu będzie mógł zalogować się do Twojego sklepu. Dzięki temu nie musi pamiętać o danych, których użył przy rejestracji w Twoim sklepie.Jak uzyskać Application ID oraz Application secret potrzebne do integracji


Aby uzyskać potrzebny identyfikator aplikacji oraz jej klucz, czyli Application secret, należy stworzyć odpowiednią aplikację na koncie developera Google. W tym celu:
1. Zaloguj się na stronie https://console.developers.google.com/ używając swojego loginu oraz hasła do konta Google.
2. Kliknij w zakładkę Credentials po lewej stronie, a następnie w przycisk Create credentials.
Uwaga!
Jeżeli tworzysz aplikację Google po raz pierwszy, zostaniesz przeprowadzony przez dodatkowy krok, w którym musisz skonfigurować swoje konto developera Google.3. Wybierz opcję OAuth Client ID i kliknij ją.


4. W sekcji Application type wybierz Web application, a następnie do pola Name wpisz jej nazwę. Może to być nazwa Twojego sklepu. W polu Authorized JavaScript origins wpisz pełny adres Twojego sklepu, rozpoczynając od https://, ale bez ukośnika na końcu. Na przykład jeśli Twój adres sklepu to sklep.pl, należy wpisać http://sklep.pl.


5. W polu Authorized redirect URIs wpisz adres Twojego sklepu, zaczynając go od https:// i dopisując część /login.php?action=process&gp. Na przykład, jeżeli adresem Twojego sklepu jest sklep.pl, należy wpisać http://sklep.pl/login.php?action=process&gp, a następnie kliknąć w Create.


5. Skopiuj identyfikator aplikacji oraz Application secret z pól Here is your client ID oraz Here is your client secret.


6 Przejdź do panelu administracyjnego Twojego sklepu i wejdź w menu Konfiguracja >Integracje >Serwisy społecznościowe.
7. Przewiń stronę do pozycji Logowanie za pomocą konta Google+ i kliknij przycisk Skonfiguruj.8. Zmień opcję Logowanie poprzez Google+ - Włącz możliwość logowania poprzez konto Google+ na Tak, oraz wprowadź Application ID oraz Application Secret odpowiednio w pola Logowanie poprzez Google+ - Application ID oraz Logowanie poprzez Google+ - Application Secret.Uwaga!
Dane do konta Google+ przedstawione na powyższym zrzucie są jedynie przykładowe i nie należy ich stosować we własnym sklepie.