Jak włączyć i wyłączyć wysuwane zakładki widgety z serwisów społecznościowych: Facebook, Twitter, Google+, NK, YouTube?

MENU
Widgety
W celu włączenia lub wyłączenia wysuwanych zakładek - Widget - serwisów społecznościowych, należy przejść do menu Konfiguracja >Integracje i kliknąć pozycję Serwisy społecznościowe.Sklep jest domyślnie tak skonfigurowany, by wyświetlać zarówno boczny pasek zakładek......jak i przyciski serwisów społecznościowych na stronach produktówInstrukcje dotyczące konfoguracji paska zakładek i przycisków serwisów społecznościowych znajdują się na poniższej stronie:

Serwisy społecnzościowe


Aby wyłączyć boczny pasek zakładek:

1. W menu Konfiguracja >Integracje wybrać pozycję Serwisy społecznościowe.

2. Kliknąć Ustawienia w sekcji dowolnego widgetu.

3. Opcję Widget - Włącz pasek zakładek do serwisów społecznościowych ustawić w pozycji Nie.Aby wyłączyć przyciski serwisów społecznościowych:

1. W menu Konfiguracja >Integracje wybrać pozycję Serwisy społecznościowe.

2. Odszukać sekcję Przyciski serwisów społecznościowych i kliknąć w niej link Skonfiguruj.

3. Opcję Zezwól na używanie przycisków integracji z serwisami społecznościowymi ustawić w pozycji Nie.


Aby wyłączyć wybrany widget:

W tym celu klikamy Skonfiguruj w jego sekcji i opcję Widget ... - włącz zakładkę ustawiamy w pozycji Nie.