Jak skonfigurować program do integracji Subiekt GT ze sklepem?

Wyślij zgłoszenie
Wpisz do wyszukiwarki swoje pytanie lub krótki opis problemu
MENU

Instrukcja konfiguracji programu s2s do integracji Subiekt GT ze sklepem internetowym na oprogramowaniu sStore


Pierwsze uruchomienie programu

Pierwsze uruchomienie programu należy wykonać na komputerze gdzie zainstalowany jest serwer bazy danych Subiekt GT. Program s2s instaluje własną bazę programu i jest to nie możliwe do wykonania na komputerze, na którym połączenie odbywa się w trybie zdalnym, oczywiście późniejsza praca może odbywać się już zdalnie.

Jeżeli posiadasz wersję oprogramowania wyższą niż 1.3.2 to musisz dodać konfigurację dla sklepu opisaną poniżej. Jeżeli tego nie zrobisz to może wystąpić problem, że program nie będzie zapisywać ustawień programu. Aby to poprowić należy sprawdzić czy w zakładce Sklep->Ustawienia->Sklepy nie mamy ustawionego żadnego sklepu. W celu ustawienia sklepu należy na tabelce wcisnąć prawym przyciskiem myszy, wtedy pojawi nam się menu kontekstowe, z którego należy wybrać "Dodaj nowe ustawienia" i pojawi nam się formatka. W miejsce "Nazwa ustawienia" wpisujemy nazwę własną (dowolną) dla sklepu np: sklep sStore i jeżeli obsługujemy tylko jeden sklep zaznaczamy opcję "Ustawienia domyślne".


Licencja

 1. Musisz wejść w menu O programie, a następnie wybrać Licencja
 2. W polu NIP nie wprowadzaj numeru NIP, zamiast tego wprowadź adres www swojego sklepu.
 3. Wprowadź numer licencji ( otrzymujesz ją od nas ), a następnie kliknij Pobierz
 4. Gdy licencja zostanie pobrana kliknj Zapisz

Konfiguracja połączenia z programem SubiektGT

 1. Wejdż w menu Subiekt GT, a następnie wybierz Połączenie
 2. Wprowadzić dane do połączenia z serwerem bazy danych
  • 2a) Serwer: w przypadku instalacji serwera bazy danych na własnym komputerze, domyślna wartość to: (local)INSERTGT
  • 2b) Baza danych: Jest nią nazwa firmy podawana przy konfiguracji programu SubiektGT
  • 2c) Użytkownik: w przypadku instalacji serwera bazy danych na własnym komputerze, domyślna wartość to: sa
  • 2d) Hasło: Domyślne hasło użytkownika "sa" jest puste
 3. Kliknij Sprawdź
 4. Jeżeli Wyświetli się komunikat: Połączenie skonfigurowano poprawnie kliknij Zapisz, w przeciwnym razie sprawdź dane do serwera i ponownie kliknij Sprawdź.
Zobacz również poniższe filmy:

Konfiguracja połączenia ze sklepem - połączenie http

  1. Wejdź w menu Sklep, a następnie wybierz Połączenie
  2. Silnik sklepu: Należy wybrać sStore
  3. Jeżeli klucz licencja została uprzednio wprowadzona i pobrana, w polu Webserwis powinien sie pokazać adres webserwisu, w przeciwnym razie należy przejść do wprowadzania licencji i dopiero po pobraniu licencji skonfigurować połączenie ze sklepem

Adres webserwisu w oprogramowaniu sStore ma adres przeważnie .: http://twój-sklep.pl/webserwis/ .

Użytkownik: Należy podać login do panelu administracyjnego swojego sklepu (nie można jednak podawać adresu e-mail jako login, musi to być nazwa administratora sklepu, np. "adminXXXX").

Hasło: Należy podać hasło do panelu administracyjnego swojego sklepu


Ostatnie ustawienia

Jeżeli chcesz mieć możliwość przypisywania kategorii jako cech w programie Subiekt GT pobierz kategorie do Subiekta w zakładce Sklep->Kategorie.


Jeżeli chcesz pobrać produkty ze sklepu do Subiekta to wejdź do zakładki Sklep->Produkt.


Możemy zaimportować również produkty wraz ze zdjęciami. Musisz wtedy skonfigurować odpowiednie opcje w zakładce Sklep->Zdjęcia->do Subiekt GT.

Następnie wykonaj:
Sprawdź połączenie HTTP ( Zakładka: Sklep->Połączenie),
Skonfiguruj ścieżki do obrazków (Zakładka: Sklep->FTP),

Scieżki w tej zakładce mają być tak skonfigurowane:

katalog zdjęć - /images/
średnie - /images/min/product_mid/
minitury - /images/min/product_min/


Skonfiguruj opcje programu Sklep->Ustawienia,


Teraz możesz już zacząć pracę z programem.

Chcesz przetestować program do integracji sklepu z Subiekt GT, zamów teraz >>

Pobierz pomoc dla programu do integracji sklepu z Subiekt GT (s2s).

Uwaga!

Jeżeli masz serwer w firmie sStore i samemu będziesz dodawać nowe połączenie ftp to wybierz opcję na serwerze "Domyślnie:" i ustaw taką ścieżkę "/home/nazwa_konta/domains/nazwa.domeny.pl/public_html" (dla sklepów poprzednich autoinstal ścieżka " /home/nazwa_konta/domains/nazwa.domeny.pl/public_html/user ").