Jak skonfigurować program do integracji WF-Mag ze sklepem?

MENU

Instrukcja konfiguracji programu w2s do integracji WF-Mag ze sklepem internetowym na oprogramowaniu sStore

 

Wymagana wersja programu WF MAG: Biznes lub Prestiż.

W wersji Start nie ma zamówień wiec intergracja nie ma sensu.

 


Pierwsze uruchomienie programu

Jak skonfigurować poprawnie program pokazuje poniższy film, jednak zapoznaj się również z informacjami jakie umieściliśmy poniżej


Licencja

  1. Musisz wejść w menu O programie, a następnie wybrać Licencja
  2. W polu NIP nie wprowadzaj numeru NIP, zamiast tego wprowadź adres www swojego sklepu.
  3. Wprowadź numer licencji ( otrzymujesz ją od nas ), a następnie kliknij Pobierz
  4. Gdy licencja zostanie pobrana kliknj Zapisz


Konfiguracja połączenia ze sklepem - połączenie http

    1. Wejdź w menu Sklep, a następnie wybierz Połączenie
    2. Silnik sklepu: Należy wybrać sStore
    3. Jeżeli klucz licencja została uprzednio wprowadzona i pobrana, w polu Webserwis powinien sie pokazać adres webserwisu, w przeciwnym razie należy przejść do wprowadzania licencji i dopiero po pobraniu licencji skonfigurować połączenie ze sklepem

Adres webserwisu w oprogramowaniu sStore ma adres przeważnie .: http://twój-sklep.pl/webserwis/ .

Użytkownik: Należy podać login do panelu administracyjnego swojego sklepu (nie można jednak podawać adresu e-mail jako login, musi to być nazwa administratora sklepu, np. "adminXXXX").

Hasło: Należy podać hasło do panelu administracyjnego swojego sklepu


Ostatnie ustawienia

Jeżeli chcesz mieć możliwość przypisywania kategorii jako cech w programie WF-Mag pobierz kategorie do WF-Mag w zakładce Sklep->Kategorie.


Jeżeli chcesz pobrać produkty ze sklepu do WF-Mag to wejdź do zakładki Sklep->Produkt.


Możemy zaimportować również produkty wraz ze zdjęciami. Musisz wtedy skonfigurować odpowiednie opcje w zakładce Sklep->Zdjęcia->do WF-Mag.

Następnie wykonaj:
Sprawdź połączenie HTTP ( Zakładka: Sklep->Połączenie),
Skonfiguruj ścieżki do obrazków (Zakładka: Sklep->FTP),

Ścieżki w tej zakładce mają być tak skonfigurowane:

katalog zdjęć - /images/
średnie - /images/min/product_mid/
minitury - /images/min/product_min/


Skonfiguruj opcje programu Sklep->Ustawienia,


Teraz możesz już zacząć pracę z programem.