Regiony administracyjne

MENU
sklep internetowy
Na tej stronie można podzielić kraje na regiony (województwa, landy, stany). Dzięki tym ustawieniom można ustalić wysyłkę dla konkretnego regionu (nie dla całego kraju).
W przypadku tych ustawień należy zwrócić uwagę na to, iż przykładowo w Polsce podatki są takie same w każdym regionie (dlatego nie należy stosować tego podziału przy ustalaniu stref podatkowych).