Raty Sygma Banque

MENUAby zintegrować sklep z systemem Sygma Banque, musisz mieć aktywne konto w tym systemie.

Właściciele sklepów sStore nie muszą przechodzić testów oprogramowania podczas integracji z systemem Sygma Banque. Przed dokonaniem integracji, prosimy o kontakt pod adres e-mail: Monika.Chybalska@sygmabank.pl

Podczas konfiguracji swojego konta zostaniesz poproszony o podanie adresu powrotu pozytywnego i negatywnego do sklepu. Adresy te są następujące:

1 => APP_OK:
http:// adres sklepu /ext/modules/payment/sygma/sygma.php?e=0&o=<ReferenceNumber>&b=<InstanceId>

3 => APP_CANCEL:
http:// adres sklepu /ext/modules/payment/sygma/sygma.php?e=1&o=<ReferenceNumber>

Po zarejestrowaniu się w serwisie, zainstaluj i skonfiguruj w swoim sklepie moduł Raty Sygma Banque.

W tym celu zaloguj się do panelu administracyjnego po czym w części Konfiguracja kliknij PłatnośćNastępnie edytuj i zainstaluj moduł

Gdy moduł masz już zainstalowany to edytuj go.

Wypełnij pola podając kolejno:

 • Numer sklepu Partnera - To wartość Agrement number z serwisu
 • Typ kredytu - To wartość Credittype z serwisu
 • Typ produktów - Ustal wstępnie jakiego typu produkty sprzedajesz w swoim sklepie.
  Do pola konfiguracji należy wpisać 3-literowe oznaczenie z prawej kolumny tabeli, czyli np. AGD
  Jeżeli Twoja oferta pasuje to kilku pozycji z tabeli, możesz uzależnić przesyłaną wartość od numeru kategorii. W tym celu zapisz tą wartość w postaci symbolu przypisanego do numeru kategorii, a całość zakoduj w systemie JSON. Przykładowa wartość:
  {"0":"AUT","1":"AGD","5":"MP3"}
  0 oznacza wszystkie kategorie, lub pozostałe, nie ujęte w inny sposób.
 • Określenie kodów artykułów - ustal wstępnie rodzaj produktów sprzedawanych w Twoim sklepie.
  Do pola konfiguracji wpisz 3-cyfrowy kod z lewej kolumny tabeli, czyli np. 322
  Tu również możesz uzależnić kod od kategorii według zasad opisanych powyżej

Nie zapomnij też uzupełnić statusy zamówień. Podobnie, jak w każdej innej płatności, nie zostawiaj tu wartości "standardowej"